Primăria Municipiului Bucureşti
bd. Regina Elisabeta nr. 47
CERERE TIP DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR PUBLICE

* Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie a urmatoarelor documente:

** ATENTIE!
În rubrica de mai jos nu introduceti date cu caracter personal(cnp, adresa postala,nr. de telefon,e-mail).


 Doresc ca informatiile solicitate sa-mi fie furnizate în format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail (optional):   telefon:
 Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate
* Nume Prenume solicitant: * Cod postal:
* Adresa solicitant:

       

(folositi tasta TAB, sau mouse, pentru a trece dintr-un câmp în altul)

Completati obligatoriu câmpurile marcate cu *