«« Înapoi la pagina de start a administraţiei locale         Micşorează fontul Măreşte Fontul
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
         Direcţia de Achiziţii Concesionări şi Contracte - Achiziţii Publice de Servicii
    Anunţuri de atribuire

Anunţuri de atribuire

Achiziţii publice de servicii

- 2007 -


Data
Anunţ
28.12.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii - "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare în zona Progresului sector 4" LOT II.
19.12.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii şi produse - "Menţinere şi administrare SIIMA asistenta tehnica si mentenanta aplicatii dezvoltare - Sistem Informatic Integrat - mentenanta si suport tehnic pentru Sistem Informatic de Gestiune a proiectelor de Investitii - PRIMAVERA".
10.12.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii în vederea elaborării unei documentaţii economice privind stabilirea restului de lucrări ramase de executat pe toate capitolele de lucrări la execuţia lucrărilor de consolidare a imobilului din Str. Mendeleev 17/P-ţa Amzei 15.
27.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii şi produse - meţinere şi administrare SIIMA service, întreţinere şi reparaţii hardware.
27.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de produse - autospecială de cercetare şi prima evaluare CBRN.
26.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul "Consolidare si modernizare sediu ARCUB – Str. Batistei  nr. 14, sector 2".
07.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii in vederea realizarii studiului "Planul de Igienizare al Municipiului Bucuresti".
06.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanisitc aferent obiectivului de investiţii "Pasaj subteran Piaţa Sudului".
06.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanisitc aferent obiectivului de investiţii "Studiu privind amplasarea depouri şi autobaze pentru gararea şi întreţinerea mijloacelor de transport public de suprafaţă".
06.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanisitc aferent obiectivului de investiţii "Modernizare cu supralargire Şoseaua Berceni (Apărătorii Patriei) cu pasaj peste calea ferată".
06.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanisitc aferent obiectivului de investiţii "Supralărgire Strada Braşov până la Şoseaua Alexandriei cu Pasaj rutier la intersecţia str. Braşov cu Bulevardul Ghencea".
06.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanisitc aferent obiectivului de investiţii "Diametrala N-S Etapa a-II-a Str. V. Pârvan – Str. Uranus".
01.11.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanisitc aferent obiectivului de investiţii "Pasaj inferior Şos. Nordului - Str. Elena Văcărescu".
31.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi PUZ pentru  realizarea obiectivul de investiţii "Nod Intermodal Răzoare Etapa a-II-a Pasaj rutier subteran Grozăveşti – Calea Rahovei".
26.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi PUZ pentru  realizarea obiectivul de investiţii "Colectarea selectivă a deşeurilor tip hârtie carton în Municipiul Bucureşti".
26.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi PUZ pentru  realizarea obiectivul de investiţii "Supralărgire Str. Progresului de la Str. C-tin Istrati până la Intersecţia Şos. Giurgiului – Dr. Bercenarului (de-a lungul căii ferate)".
26.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - elaborare studiu de fezabilitate şi PUZ pentru  realizarea obiectivul de investiţii "Supralărgire Str. Luică şi Str. Tr. Măgurele (între Giurgiului – Berceni)".
25.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare, în zonele Petricani - Lot 3, din sector 2".
19.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de proiectare - "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare, zona Alexandriei din sectorul 5".
08.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de transport aerian intern şi internaţional şi cazare - "Sc Danco Prod Comunication Srl".
05.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii a serviciului de flux on-line de ştiri, monitorizare ştiri radio-tv şi analiză media - "Mediafax Sa".
05.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii a serviciului de flux on-line de ştiri - "SC GLOBAL INFORMATION COMPANY SRL ".
02.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii de curăţenie în sediile PMB.
01.10.2007
Anunţ de atribuire - a contractului de prestări servicii Studiu de fezabilitate cu tema Tehnopark Metropolitan IT&C
27.09.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de consultanta - expropriere - "Supralargire Str. Gh. Ionescu - Sisesti  - Bd. Ion Ionescu de la Brad " si "Strapungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu".
14.09.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de organizare curs de perfectionare "Auditul intern in Romania".
08.08.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii notariale pentru autentificarea contractelor de vanzare - cumparare ale Muncipiului Bucuresti.
24.07.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii - "Cursuri de participare a salariatilor PMB la cursuri pentru reabilitari ISCIR".
09.07.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii - "Intocmire PUZ pentru Modernizare Piata Romana si Pasaj Pietonal".
09.07.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii - "Actualizare Studiu de fezabilitate - Parcaj subteran Piata Revolutiei – Ateneul Roman".
04.07.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii si furnizare produse licente pentru Subsistemul Informatic pentru Gestiunea Resurselor Financiare, Materiale si Umane "( SIVAPS )"si suport tehnic aferent .
02.07.2007
Anunt de atribuire - Expertiza tehnica imobil situat in Intrarea Rigas nr.29 B" - Lot 1.
29.06.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii - de organizare Cursuri de perfectonare pentru salariatii PMB.
13.06.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii proiectare - elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii Strapungere si supralargire Str. Avionului intre Sos. Pipera si Linia de Centura prin Drumul Nisipoasa, Str. Campul Pipera si Str. Vadul Moldovei cu pasaj denivelat suprateran peste CF Bucuresti - Constanta si pasaj subteran pe sub pista Aeroportului "Aurel Vlaicu"
13.06.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestare servicii "Expertiza tehnica pentru imobil situat in Calea Mosilor nr.145" - LOT 2.
07.06.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii proiectare - elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii"Supralargire Calea Grivitei intre Piata Chibrit si intersectia Soseaua Chitilei cu Bulevardul Bucurestii Noi inclusiv largire Pod CF Bucuresti - Constanta"
31.05.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii proiectare - "Expertiza tehnica imobil din Calea Victoriei nr. 22-24".
31.05.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii proiectare - "Supralargire Strada Traian".
31.05.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii proiectare - elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii " Reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bd. Liviu Rebreanu".
17.05.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de consultanta la obiectul de investitii "Extinderea retelelor de canalizare in zone deficitare ale municipiului Bucuresti- sectorul 5 ( Str. Dumitrescu Ilie, Str. Drumul Mic intre Vii,Str.Erie Eroul, Str.Artur Gorovei,Str. Intrarea Daliei, Str. Intrarea Ciorasti si Str. Radu Dudescu)".
17.05.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de transpor aerian intern si international si cazare.
17.05.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de consultanta tehinica specifica parteneriatului public privat aferenta obiectivului " Arena Bucurestiului".
04.05.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii proiectare - laborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Supralargire si strapungere Str. Biharia intre B-dul Aerogarii si Drumul Nisipoasa".
04.05.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii proiectare - elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii " Strapungere Splai Dudescu- Soseaua Oltenitei".
19.04.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de consultanta pentru obiectivul de investitii-extinderea retelelor de canalizare in zone deficitare ale Municipiului Bucuresti-sectoarele 2,4,5 - lot 2.
19.04.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de consultanta pentru obiectivul de investitii-extinderea retelelor de canalizare in zone deficitare ale Municipiului Bucuresti-sectoarele 2,4,5 - lot 1.
19.04.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii -Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Supralargire Calea Calarasi (Str. Mantuleasa - Str. Agricultori)".
16.02.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii "Studiu privind dimensionarea numarului de taxiuri ce pot functiona pe teritoriul Municipiului Bucuresti".
29.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii: mentenanta si suport tehnic hardware si software cluster AIX.
29.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii proiectare - elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Reconfigurare intersectie Sos. Pantelimon - Bd. Chisinau si pasaj rutier denivelat".
29.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii: Administrare Sistem Informatic Integrat.
29.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii: Administrare Oracle - Solutie de Management si Optimizarea Performante Baze de Date.
29.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii: Mentenanta si suport tehnic Tivoli pentru Infrastructura Sistemului Informatic Integrat
29.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii: Mentenanta si suport tehnic BitDefender pentru Sistemul de Securitate al Sistemului Informatic Integrat.
29.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii: "Extensie retea Lan si telefonie".
29.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii proiectare - elaborare studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Pasaj suprateran Sos. Nordului - Str. Elena Vacarescu".
25.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de editare a produselor software (sisteme si instrumente software) semnatura electronica semnatura electronica.
25.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de asistenta tehica la lucrarile de consolidare la imobilul din Bd. Nicolae Balcescu nr. 24.
18.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de proiectare - elaborare Studiu de fezabilitate - Penetratie Bucuresti - Autostrada Bucuresti - Brasov
18.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii de proiectare - elaborare Studiu de fezabilitate - Modernizare Piata Arcului de Triumf si Pasaj Pietonal
12.01.2007
Anunt de atribuire - a contractului de prestari servicii "Asistenta tehnica si dezvoltare software pentru Subsistemul Informatic pentru Gestiunea Resurselor Financiare, Materiale si Umane din cadrul Sistemului Informatic Integrat pentru Managementul Activitatilor PMB".
Primăria Municipiului Bucureşti © 1996 - 2009