<< Înapoi la pagina de start a administraţiei locale          
  
Vă aflaţi pe pagina Direcţiei de Achiziţii Concesionări şi Contracte
    Ce puteţi afla:Direcţia de Achiziţii Concesionări şi Contracte

B-dul Regina Elisabeta nr 47;
etajul 1, camera 136
telefon: 305.55.00 / 1136
              305.55.55 / 1136

Director executiv:
Carmen Florentina Apostol

  Anunţuri de intenţie
 
  Anunţuri de atribuire
  Contracte de achiziţie
  Contracte de concesiune
  Vânzarea spaţiilor - Legea nr.550 din 2002
  DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
Pentru achiziţiile din cadrul Proiectului Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale din Bucureşti
  DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
Pentru achiziţiile din cadrul Proiectului privind infrastructura în Bucureşti "Contorizarea vânzărilor de căldură şi apă caldă" -Etapa II
  DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
Pentru "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apă şi canalizare – sector 2 zonele Andronache (7 străzi) şi Ion Creanga (6 străzi)"
  DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
Pentru "Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în servicii de alimentare cu apa şi canalizare zona Apărătorii Patriei
  DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
a contractului de lucrări "Consolidare imobil Str. Brezoianu nr. 38"
  DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
a contractului de lucrări "Consolidare imobil Str. Câmpineanu nr. 9"
  DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE
a contractului de lucrări "Consolidare imobil Str. Schitu Măgureanu nr. 19"
  Caiet de sarcini
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru consolidarea imobilului din str. Franceză nr. 9
  Caiet de sarcini
Consolidare imobil str. I.C. Brătianu nr. 5
  Caiet de sarcini
Consolidare imobil str. Maria Rosetti nr. 55
  Caiet de sarcini
Servicii de proiectare şi asitenţă tehnică pentru consolidarea imobilului din Calea Moşilor nr. 131