«« Înapoi la pagina de start a administraţiei locale         Micşorează fontul Măreşte Fontul
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
         Direcţia Proceduri Achizitie


Direcţia Proceduri Achizitie

Sediu:
Splaiul Independenţei nr.291-293, sector 6, Bucureşti

Tel: 021. 305.55.00
int. 1136


ARHIVĂ
2010
2009

Inchirierea de echipamente in vederea realizarii iluminatului festiv pentru sarbatorile de Paste 2017
Revizuire Studiul de oportunitate pentru fundamentarea oportunitatii delegarii prin concesiune a activitatii de salubrizare, deratizare, dezinfectie si dezinsectie in Municipiul Bucuresti
Servicii de telefonie mobila
HOTARARE privind aprobarea Normei interne a Municipiului Bucuresti privind procedura simplificata proprie pentru achizitiile publice de servicii hoteliere (Coduri CPV 55100000-1 la 55410000-7) sau servicii de catering (Cod CPV 55520000-1)prevazute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 9812016
Servicii postale de distribuire a corespondentei
Servicii de de curatenie si igienizare la sediile Primariei Municipiului Bucuresti
HOTARARE privind aprobarea Normei interne a Municipiului Bucuresti privid procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii de invatamant, de formare/perfectionare profesionala si de servicii hoteliere aferente acestora, prevazute in Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016
Raspuns la solicitarea de clarificari pe Caietul de sarcini inregistrat la UIP MONUMENTE privind Servicii de expertiza tehnica aferente receptiei la finalizarea executiei lucrarilor proiectului "Consolidare, restaurare si conservare Arcul de Triumf"
Servicii de achizitionare camera video
Servicii de expertiza tehnica aferente receptiei la finalizarea executiei lucrarilor proiectului ,Consolidare, restaurare si conservare ARCUL DE TRIUMF"
Prestari servicii de consultanta si intretinere echipamente pentru situatii de urgenta la Stadionul Lia Manoliu
Servicii relocare camera servere
Servicii de dotari sisteme de supraveghere video - pentru Centrul Special Nr.3 si Scoala 173, care fac parte din proiectul: Reabilitarea lnfrastructurii Educafionale in Bucuresti
Servicii de asigurare (RCA, CASCO, etc.)-prime de asigurare non-viata (RCA, CASCO, etc)
Servicii de verificare si intretinere autospeciale (revizii auto)
Servicii de abonare pentru sistemul de monitorizare video la obiectivele de protectie civila
Servicii de asigurare facultativa CASCO pentru autoturismele din parcul auto al PMB
Achizitionarea serviciului de transport, mutare arhiva si gestiune din sediul situat in Splaiul lndependentei nr. 291-293 in sediul din B-dul Elisabeta 47
Masuratori privind determinarea densitatii si intensitatii campului electromagnetic in locatii solicitate
Furnizare materiale de lacatuserie si tamplarie, materiale pentru instalatii sanitare si termice, materiale de constructii si articole conexe
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP,pentru tot pachetul prevazut in caietul de sarcini pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 25.11.2016
Masuratori privind determinarea calitatii aerului ambiental din birouri si a iluminatului interior in cadrul locatiilor din Splaiul lndependentei nr. 291-293 si din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 42
Servicii de materiale electrice
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 18.11.2016
Servicii de transmisie date mobile
Servicii de ridicare, transport si depozitare a deseurilor reciclabile din sediile Primariei Municipiului Bucuresti
Mentiune - documente modificate
Achizitionarea unui serviciu de asistenta tehnica pentru intocmirea Planului integrat de calitate a aerului in municipiul Bucuresti si a Planului de mentinere a calitatii aerului pentru municipiul Bucuresti, conform metodologiei aprobate prin H. G. nr.257/2015"
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 09.11.2016
Materiale publicitare in contextul Zilei lnternationale Anticoruptie 2016 - cod CPV 22460000-2
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 08.11.2016

Servicii pentru realizarea unui eveniment cu ocazia Zilei lnternationale Anticoruptie cod CPV 79952000-2
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 08.11.2016

Geci personalizate pentru evenimentele PMB - cod CPV 18300000-2
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 08.11.2016
Veste personalizate pentru evenimentele PMB - cod CPV 18235400-9
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 08.11.2016
Servicii de organizare de targuri si expozitii in scopul promovarii Bucurestiului ca destinatie turistica
Achizitionarea unui numar de 600 bucati saci si saculete personalizate-conform Anexa
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 03.11.2016
Achizitionarea unui numar de 1.500 bucati manusi pentru touchscreen personalizate-conform Anexa
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 03.11.2016
Achizitionarea unui numar de 1.000 bucati sepci personalizate-conform Anexa
!!! Operatorii economici interesați sunt rugați sa posteze oferte in catalogul SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro. pana pe data de 03.11.2016
Servicii de efectuare revizii generale, inlocuire piese si reparatii ascensoare la Stadionul Lia Manoliu
Servicii de de curatenie la sediile Primariei Municipiului Bucuresti
Servicii de interpretariat
Servicii de asigurare facultativa CASCO pentru autoturismele DACIA DUSTER din parcul auto al PMB
Servicii de asigurare obligatorie RCA pentru autoturismele din parcul auto PMB
Servicii de auditare avand ca obiect auditarea resursei umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General
Comunicare privind anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii culturale pentru organizare eveniment Noaptea Muzeelor
Anunt privind prelungirea termenului limita de depunere a ofertelor in cadrul procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii culturale pentru organizare eveniment Noaptea Muzeelor
Anunt de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii culturale pentru organizare eveniment Noaptea Muzeelor
Anunţ - de participare la procedura de achizitie prin selectie de oferte de servicii medicale - medicina muncii, cod CPV 85147000-1 si servicii medicale de specialitate, cod CPV 85121200-5
Anunt de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica de servicii culturale pentru organizare eveniment Noaptea Muzeelor
Raspuns solicitare clarificare aferenta procedurii de achizitie directa: Servicii de audit pentru proiectul: "Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului"
Servicii de audit pentru proiectul: " Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului"
Anunţ - de participare privind achizitionarea de "Servicii de Agentii de Presa"
Achizitionarea serviciilor privind " Planul de marketing pentru MuzeulNicolae Minovici ", in cadrul proiectului: "REABILITARE SI CONSOLIDARE MUZEU DR. NICOLAE MINOVICI", cod CPV: 79342200-5 - Servicii de promovare (Rev.2), 22462000-6 - Materiale publicitare(Rev.2)., conform prevederilor art. 19 din Ordonat\a de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuireacontractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Service si mentenanta pentru sistem de monitorizare acustica, cod CPV 50411000-9
Service si mentenanta pentru autolaboratorul pentru analiza calitatii aerului ambiental, cod CPV 50412000-6
Anunţ - de participare si a criteriilor de calificare si selectie privind "Servicii de Asistenta Medicala - medicina muncii"
Servicii de coordonare privind securitatea si sanatatatea in munca (SSM), respectiv in desfasurarea acestor activitati specifice, in temeiul HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile pentru proiectul "Modernizare infrastructura rutiera Piata Sudului"
Anunţ - de participare, caietul de sarcini + anexe si cerinte minime de calificare + formulare privind achizitia de "Servicii de Agentii de Presa"
Anunţ - de participare si caietul de sarcini privind achizitionarea de "Servicii de Agentii de Presa"
Selectie de oferte de servicii de asistenta medicala - medicina muncii, cod CPV 85147000-1 - conform prevederilor art. 16 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006"
Servicii de publicitate si informare pentru proiect: Modernizare infrastructura rutiera – Piata Sudului - caiet de sarcini"
"Lucrari pentru continuarea si finalizarea executiei obiectivului de investitii "Pasaj suprateran Mihai Bravu – Splaiul Unirii - caiet de sarcini"
Lucrare privind contractul de servicii de estimare a preţului în vederea achiziţionării imobilului situat in Splaiul Independentei nr. 291 – 293, sector 6, Bucureşti - caiet de sarcini"
"Lucrari proiect Consolidare, restaurare si conservare Observator Astronomic VASILE URSEANU" - caiet de sarcini"
"Lucrari proiect Consolidare, restaurare si conservare Casa Cesianu" - caiet de sarcini"
"Caiet de Sarcini pentru "Audit dezvoltare urbana - Pentru concurs de solutii Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti"
"Caiet de Sarcini pentru "Consolidarea imobilului din Calea Victoriei nr. 2-4. sector 3 - Bucuresti"
"Reabilitarea zonelor urbane cu deficit major în re reţele publice de alimentare cu apă şi canalizare zona PETRICANI, sector 2 - Deviere artere de apă potabilă Dn 1000 mm pe strada PETRICANI, sector 2"
"Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale in Bucureşti - CONSTRUIRE CORP NOU - SALA SPORT IN INCINTA SCOLII GENERALE NR. 74"
"Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale in Bucureşti - CONSTRUIRE CORP NOU - SALA SPORT IN INCINTA SCOLII GENERALE NR. 156"
"Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale in Bucureşti - CONSTRUIRE CORP NOU - SALA SPORT IN INCINTA SCOLII GENERALE NR. 161"
"Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale in Bucureşti - Construire Corp Nou - Sala Sport in incinta Scolii D-na Stanca"
"Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale in Bucureşti - Pachetul 1, 8 scoli, Lot 1 si Lot 3"
"Reabilitarea Infrastructurii Educaţionale in Bucureşti - CONSTRUIRE CORP NOU - SALA SPORT IN INCINTA SCOLII GENERALE NR. 50 "
Supervizare a proiectarii si executiei lucrarilor pentru obiectivul"Penetratie Splaiul Independentei- Ciurel- Autostrada Bucuresti- Pitesti"
"Plangere formulata la Curtea de Apel Bucuresti de SC Real Deco SRL in cadrul procedurii Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Municipiul Bucuresti" - Pachetul 22 LOT 1 - dosar nr. 2658/2/2011 cu term en de judecata 27.06.2011"
"Centrul Istoric - Anexa 1 - Studiu Mobilier Stradal"
"Centrul Istoric - Pachet 3 - Amenajari Stradale"
Anexă la Clarificarea nr. 375/07.02.2011 pentru "Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București", Pachetul 1, Lotul 4 - Școala de Muzică și Arte Nr. 3 "Cuibul cu barză"
"Reabilitarea Infrastructurii Educaționale în București", Pachetul 1, Lotul 4 - Școala de Muzică și Arte Nr. 3 "Cuibul cu barză"
Primăria Municipiului Bucureşti © 1996 - 2013