« Înapoi la pagina de start a D.C.R.I.          
  
D.C.R.I. - Informaţii generale - Informaţii despre direcţie
     Direcţia Coordonare, Reglementare Infrastructură

Sediu: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, Bucureşti, et. 2, cam. 233,
Telefon: 021/305.55.00
int:1041/1039

Direcţia Coordonare, Reglementare Infrastructură asigură autorizarea lucrărilor tehnico-edilitare de apă, canal, termoficare, electrice, gaze, telecomunicaţii, linii de transport în comun şi drumuri, precum şi coordonarea execuţiei acestor lucrări şi monitorizarea avariilor la reţelele edilitare.

Director executiv: ing. Alexandru-Dumitru Radu
Locaţia: PMB, etaj 3 - camera 363
Telefon: 021/305.55.00 int. 1363
Fax: 021/305.55.15
e-mail: Alexandru.Radu@bucuresti-primaria.ro
Audienţe: miercuri orele 14-16

Structura Direcţiei Coordonare, Reglementare Infrastructură este următoarea:
 • Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii Infrastructură
 • Serviciul Supraveghere Avarii
 • Serviciul Coordonare Reglementare
 • U.I.P. (Unitatea de Implementare Proiect) privind înfiinţarea reţelei metropolitane de fibră optică NETCITY.


 • 1. SERVICIUL AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAŢII INFRASTRUCTURĂ
  Şef serviciu: ing.ec. Constantin Drumen
  Locaţia: PMB, etaj 4 - camera 415
  Telefon: 305 55 00 int. 1415
  e-mail:Constantin.Drumen@bucuresti-primaria.ro
  Audienţe: marţi şi joi, orele 12-15

  Principalele atribuţii ale acestui serviciu sunt:
  - întocmeşte şi eliberează:         
 • Autorizaţii de construire pentru lucrările tehnico-edilitare şi de drumuri
 •         
 • Prelungirea Autorizaţiilor de construire
 •         
 • Avize de traseu
 •         
 • Avize de traseu Netcity
 •         
 • Avize ale Comisiei de Coordonare
 • - întocmeşte şi eliberează Acordul Primar General pentru străzi recent modernizate, conform Dispoziţiei Primar General nr. 160/1999.
  - primeşte şi răspunde la sesizările şi reclamaţile cetăţenilor municipiului Bucureşti.

  2. SERVICIUL SUPRAVEGHERE AVARII
  Şef serviciu:
  ing. Stoean Nicolae
  Locaţia: PMB, etaj 4 - camera 414
  Telefon: 305 55 00 int. 1338, 1414
  e-mail: Nicolae.Stoean@bucuresti-primaria.ro
  Audienţe: marţi şi vineri, orele 12-15

  Acest serviciu are ca atribuţii:
 • întocmirea şi eliberarea Autorizaţiilor de Intervenţie în domeniul public pentru remedierea avariilor către administratorii reţelelor tehnico-edilitare (Radet, Apa Nova, RATB, SC Distrigaz Sud SA, Romtelecom, SC Luxten Lighting Company SA, Enel Distribuţie Muntenia SA, SC Netcity Telecom etc.) şi de drumuri (Administraţia Străzilor şi Primăriile de sector).
 • monitorizarea, analizarea şi controlul lucrărilor de remediere a avariilor care au loc pe teritoriul Municipiului Bucureşti.
 • primeşte şi răspunde la sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor municipiului Bucureşti.

 • 3. SERVICIUL COORDONARE, REGLEMENTARE
  Şef serviciu: ec. Irina Boblea
  Locaţia: PMB, etaj 4 - camera 416
  Telefon: 305 55 00 int. 1416
  e-mail: Irina.Boblea@bucuresti-primaria.ro
  Audienţe: marţi si vineri, orele 13-15

  Acest serviciu:
 • întocmeşte Programul Coordonator Anual prin care sunt corelate toate lucrările de reţele edilitare între ele cât şi cu lucrările de modernizare drumuri, conform DPG nr. 233/2002.
 • controlează cum sunt respectate termenele de execuţie a lucrărilor, dar şi modul în care sunt respectate condiţiile din Autorizaţia de Construire, în special aducerea suprafeţei afectate de lucrare la starea iniţială.
 • analizează documentaţia depusă în vederea obţinerii Acordului Primarului General pentru executarea lucrărilor tehnico-edilitare în perioada 15 noiembrie - 15 martie, conform Dispoziţiilor Primarului General nr. 1609/2000, 1795/2000, nr. 2028/2001 şi 1601/2006.
 • primeşte şi răspunde la petiţiile cetăţenilor municipiului Bucureşti.

 • 4. U.I.P. (Unitatea de Implementare Proiect) privind înfiinţarea reţelei metropolitane de fibră optică Netcity
  Coordonator U.I.P.: Codruţ Niţă
  Locaţia: PMB, etaj 4 – camera 403
  Telefon: 305 55 00 int. 1397
  e-mail: Codrut.Nita @bucuresti-primaria.ro
  Audienţe: marţi şi vineri, orele 12-15

  Obiectivul Unitaţii de Implementare a proiectului Netcity îl constituie urmărirea derulării contractului de parteneriat public-privat încheiat între Primăria Municipiului Bucureşti si SC UTI Systems, reprezentată de societatea vehicul SC Netcity Telecom.
  Prin acest contract, Primăria Municipiului Bucureşti pune la dispoziţia SC Netcity Telecom  domeniul public în vederea realizării de către aceasta a unei canalizaţii subterane în care să se coboare toate reţelele de telecomunicaţii aeriene.
  Astfel urmează să se rezolve problema reţelelor aeriene de telecomunicaţii care au un traseu haotic ( pe stâlpii de iluminat şi stâlpii RATB, pe faţadele clădirilor, prin copaci etc.) şi se elimină “poluarea vizuală” creată de acestea.