Anexa 1

 TIPURI DE RERELE EDILITARE
(pentru nivel urban)

I. Retele tehnico-edilitare

1. RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA
2. RETEA DE CANALIZARE
3. RETEA DE GAZE NATURALE
4. RETEA DE TERMOFICARE
5. RETEA DE CABLURI ELECTRICE
      •  retea de cabluri de distributie de joasa tensiune
      •  retea de cabluri de distributie de medie tensiune
      •  retea de linii de inalta tensiune
      •  retea de cabluri de curent continuu
      •  retea de cabluri de iluminat public
6. RETEA DE TELECOMUNICATII
      •  retea telefonica
      •  retea telegrafica
      •  retea de televiziune
      •  retea de radiodifuziune
7. RETEA DE TRANSPORT, inclusiv depourile si garajele aferente
      •  retea de linii de tramvai
      •  retea de trolebuz si cale ferata din localitati,
      •  retea de linii de metrou
8. RETELE TEHNICE INDUSTRIALE: cuprind retelele 1-7 pentru consum industrial
9. ALTE RETELE EDILITARE
      •  retea pentru posta pneumatica
      •  retea de telecomunicatii prin fibre optice
      •  retea de TV prin cablu
      •  retele de semaforizare pentru vehicule si pietoni
      •  etc.

II. Retele stradale  

10. RETEAUA STRADALA cuprinde strazile, inclusiv podurile, pasajele rutiere suspendate, pasarelele etc.
Strazile se impart in 4 categorii:
      •  strazi de categoria I magistrale, care asigura preluarea fluxurilor majore ale orasului pe directia drumului national ce traverseaza orasul sau pe directia principala de legatura cu acest drum;
      •  strazi de categoria II de legatura, care asigura circulatia majora intre zonele functionale si de locuit;
      •  strazi de categoria III colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele functionale si le dirijeaza spre strazile de legatura magistrale;
      •  strazi de categoria IV de folosinta locala, care asigura accesul la locuinte si pentru servicii curente sau ocazionale, in zonele cu trafic foarte redus.