«« Înapoi la pagina de start a administraţiei locale         Micşorează fontul Măreşte Fontul
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
         D.C.R.I.- Infrastructura capitalei - Anexa 2
  Anexa 2

Direcţia Coordonare Reglementare Infrastructură

Sediu:
Splaiul Independenţei nr.291-293, sector 6, Bucureşti

Tel: 021.305.55.00
int. 1041/1039


INFORMARE PRIVIND INFRASTRUCTURA
MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Datele prezentate sunt la nivelul anului 2001 şi au ca principal scop punerea în evidenţă a complexitaţii infrastructurii şi a problematicii acesteia în municipiul Bucureşti.
În urma investiţiilor de modernizare, refacere şi extindere a infrastructurii în ultimii 2 ani, situaţia este diferită, situaţia exactă putând fi aflată la sfârşitul anului 2003. De asemenea, realizarea programului investiţional din 2004 va aduce noi modificări în acestă situaţie.

LUNGIMEA ŞI STAREA PRINCIPALELOR REŢELE TEHNICO-EDILITARE
1. Lungimea totală a reţelei de distribuţie a apei
: 2756 km, din care:
Reţeaua propriu-zisă de distribuţie a apei - 2081 km, din care:
      •  artere de transport (DN 250-1000 mm) - 588 km
      •  conducte de serviciu (DN 100-200 mm) -1493 km
Conducte de branşament 675 km
Starea reţelei de distribuţie a apei este următoarea:
      •  21,5% peste 60 ani
      •  22,9% peste 23 ani
Administrator : S.C. APA NOVA

2. Lungimea totală a reţelei de canalizare: 2541 km, din care:
      •  canale de serviciu şi colectoare secundare (DN 30-150 mm) 1446 km
      •  canale colectoare principale (DN>150 mm) 305 km
      •  racorduri de canal 790 km
40% din reţea are durata de exploatare expirată
Administrator : S.C. APA NOVA

3. Reţeaua de distribuţie gaze are o lungime de 2 947,321 km , din care 70% are peste 15 ani.
Administrator : S.C. DISTRIGAZ SUD SA  

4. Reţeaua de termoficare are o lungime totală de 1 357 km (80% dintre reţele au peste 25 ani vechime), din care:
      •  514 km canale principale
      •  843 km canale secundare
Administrator : RADET

5. Reţeaua de distribuţie electricitate are o lungime de 18 565 km, din care:
      •  165 km de 110 kv (20% durata expirată)
      •  9 200 km de 6-20 kv (60% durata expirată)
      •  9 200 km de 220 kv (45% durata expirată), din care 4350 km reţea aeriană
Administrator : SC ELECTRICA, SC LUXTEN LIGHTING SA

6. Reţeaua de telefonie are o lungime de 13 796,698 km, din care:
      •  4 519,928 km canal subteran
      •  2 856,825 km canal aerian
      •  6 419,945 km canalizaţii telefonice
Administrator : ROMTELECOM

7. Reţeaua de transport în comun are o lungime de 368,64 km (60% din total este necorespunzătoare).
Administrator : R.A.T.B.

Lungimea totală a reţelelor tehnico-edilitare în municipiul Bucureşti este de 42 330,659 km (51% durata de exploatare depaşită), din care:
- 35 123 km - în subteran
- 7 207, 659 km - la suprafaţă

LUNGIMEA ŞI STAREA REŢELELOR STRADALE

Reţeaua stradală a Municipiului Bucureşti cuprinde 5 340 strîzi cu o lungime totală de 1820,8 km şi o suprafaţă totală de 19 499,9 mii mp.
În administrarea Primăriei Municipiului Bucureşti prin Administraţia Străzilor se află 21,04% din total ( 334 străzi cu o lungime totală de 383,8 km).

Lista străzilor administrate de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Străzilor

Lista lucrărilor de artă administrate de Primăria Municipiului Bucureşti prin Administraţia Străzilor

Restul străzilor se afla în administrarea primăriilor de sector prin Administraţia Domeniului Public de sectore sau direcţiile de specialitate din primăriile de sector.
Un număr de 258 de străzi din cele 5340 sunt vitale pentru asigurarea desfaşurării activităţii economico-sociale a municipiului, asigurând prelungiri ale drumurilor naţionale ce penetrează capitala, inele principale de circulaţie, artere majore pentru transportul în comun şi agabaritic, artere care leagă sau penetrează marile ansambluri de locuinţe.
Din totalul de străzi a reţelei stradale a Municipiului Bucureşti , un număr de 1932 sunt străzi cu îmbracăminte definitivă (1532 străzi cu asfalt şi beton de ciment şi 400 străzi cu pavaj din piatră fasonată). Acestea reprezintă circa 57% din totalul străzilor.
Restul sunt străzi cu pavaj din bolovani, pietruite sau neasfaltate.
Principalele date statistice privind starea reţelelor stradale din municipiul Bucureşti sunt prezentate în tabelul de mai jos :

Nr.
crt.

Tip îmbrăcăminte existent

Nr. străzi

Lungime străzi (km)

Suprafaţa
(mii mp)

Suprafaţa
(%)

1

Asfalt şi beton

1532

622

9059,9

46,5

2

Pavaj piatră fasonată

401

193,1

2008,9

10,3

3

Pavaj din bolovani

1735

496

4885,8

25

4

Pietruite

947

433,1

2143,7

11

5

Pamânt

725

165,6

1401,6

7,2

TOTAL

5340

1820,8

19499,9

100

Primăria Municipiului Bucureşti © 1996 - 2009