«« Înapoi la pagina de start a administraţiei locale         Micşorează fontul Măreşte Fontul
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
         D.C.R.I.- Informaţii generale - Proiectele Direcţiei Coordonare, Reglementare Infrastructură
 

Direcţia Coordonare Reglementare Infrastructură

Sediu:
Splaiul Independenţei nr.291-293, sector 6, Bucureşti

Tel: 021.305.55.00
int. 1041/1039


Proiect pentru realizarea
Reţelei metropolitană de fibră optică a Municipiului Bucureşti pentru telecomunicaţii - Netcity

       Proiectul privind Reţeaua metropolitană de fibră optică pentru telecomunicaţii a Municipiului Bucureşti, are ca principal scop crearea unei infrastructuri metropolitane subterane de suport pentru sistemele de comunicaţii electronice ale municipiului Bucureşti.
       Pentru realizarea Reţelei Netcity, Primaria Municipiului Bucureşti a încheiat în iunie 2008 un Contract de concesiune în sistem de parteneriat public-privat cu S.C. UTI Systems S.A.
       Conform cerinţelor impuse de PMB şi în concordanţă cu normele europene, S.C. UTI Systems S.A. a constituit o societate de tip SPV (societate vehicul) numită S.C. Netcity Telecom, care va fi societatea de administrare a acestui proiect.
       Acest contract este încheiat pe o perioadă de 49 de ani, urmand ca la expirarea acestei perioade reţeaua metropolitană de fibră optică, împreuna cu toate bunurile realizate de către S.C. Netcity Telecom prin investiţie proprie, sa fie transferate catre Primaria Municipiului Bucureşti gratuit, în bună stare, exploatabilă şi liberă de orice sarcini sau obligaţii.
       Obiectul Contractului îl constituie concesionarea exclusivă de către PMB, către S.C. Netcity Telecom, a lucrărilor de realizare şi administrare a Reţelei Netcity, incluzând următoarele aspecte:
finanţarea, proiectarea si executarea lucrarilor, dotarea cu echipamente, întreţinerea şi up-gradarea, dezvoltarea şi administrarea Reţelei Netcity.
       Primaria Municipiului Bucureşti, are obligatia de a pune la dispoziţia S.C. Netcity Telecom domeniul public pentru utilizare gratuită şi neexclusivă, primind in schimb o redeventa din veniturile anuale incasate de catre S.C. Netcity Telecom din închirierea de tubulatură pentru fibră optică.
       Primaria Municipiului Bucureşti va asigura un cadru concurenţial onest şi corect, în deplină concordanţă cu reglementările legale şi va permite accesul liber şi neîngrădit al tuturor clienţilor de pe teritoriul municipiului Bucuresti la reţeaua metropolitană de telecomunicaţii.
       Preţurile de închiriere vor fi cele mai mici de pe piaţă, vor fi unice şi fără discriminare.

       Proiectul de realizare a Reţelei metropolitane de fibră optică pentru telecomunicaţii a Municipiului Bucureşti va avea ca beneficii:
1. Crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea reţelelor de telecomunicaţii pe suprafaţa Municipiului Bucureşti; 2. asigurarea unui cadru concurenţial real pentru toti operatorii de comunicaţii electronice;
3. crearea unui aspect estetic şi civilizat al municipiului Bucureşti prin coborârea în canalizaţia subterana a tuturor reţelelor aeriene;
4. Punerea la dispoziţia clienţilor din Bucuresti a serviciilor Reţelei Netcity, prin modernizarea sistemului de comunicare electronică de orice natură, astfel încât calitatea transmiterii informaţiilor electronice şi standardele Reţelei Netcity să atingă nivelurile prevăzute de Uniunea Europeană,
5. oferirea de suport pentru comunicaţii fiabile, cu posibilitate de acces nediscriminatoriu şi transparent pentru toţi operatorii de comunicaţii electronice;
6. Asigurarea unui cadru concurenţial real pentru toţi operatorii de telecomunicaţii;
7. Crearea unui climat de siguranţă şi confidenţialitate pentru transmiterea de informaţii şi date;
8. Conectarea rapidă, directă şi sigură a tuturor instituţiilor publice locale între ele.

Etapele de execuţie a Proiectului:
       Etapa iniţială care a durat 5 luni şi a fost finalizata la data de 30.11.2008.
       La data de 11.12.2008 s-a anunţat public darea în funcţiune a primei "Bucle funcţionale" Netcity , avand o lungime de 11 km., cu următorul traseu:
 • Bd-ul Unirii (între Piaţa Unirii şi Piaţa Alba Iulia)
 • Bd-ul Decebal (între Piaţa Alba Iulia şi Piaţa Muncii)
 • Şoseaua Mihai Bravu (între Bd-ul Decebal şi Calea Dudeşti)
 • Calea Dudeşti (între Şoseaua Mihai Bravu şi Bd-ul Burebista)
 • Bd-ul Burebista (între Calea Dudeşti şi Piaţa Alba Iulia)
         Etapa I cu termen de realizare de 18 luni, perioadă în care se va realiza reţeaua metropolitană de fibră optică pe străzile principale ale municipiului Bucureşti;
         Etapa II cu termen de realizare de 18 luni, perioadă în care se va finaliza reţeaua pe întreg teritoriul municipiului Bucureşti.


  Tehnopark Metropolitan – IT & C


         Prin acest proiect, Primaria Municipiului Bucuresti îşi propune să atragă potenţialul creator al tinerilor şi canalizarea lui către o valorificare superioară a muncii.
         În egală măsură doreşte generarea de resurse economice şi umane pentru dezvoltarea activităţii de cercetare, microproducţie şi producţie IT, atragerea în perimetrul parcului a instituţiilor filialelor statului, specializate în acest domeniu.
         Unul dintre motivele realizarii acestui proiect consta in faptul ca in România consumul de produse şi servicii IT este încă redus, dar cererea este din ce în ce mai mare şi piaţă de tehnologie a informaţiei se dezvoltă cu ritmuri medii de 8-12% peste ritmul normal de dezvoltare.
         De asemenea, exista inca un număr mare de tineri care au urmat o şcoală de profil si care se orientează către străinatate din cauza lipsei de perspectivă în ţară; prin dezvoltarea acestui parc de soft, se intenţioneaza oferirea unei alternative pe piaţă muncii pentru cei specializaţi în domeniul IT.
         În prezent, în derularea proiectului s-a inregistrat o întârziere de aproximativ 1 an, principala cauza a acestei intarzieri constituind-o dificultatea identificarii unei suprafete de teren liber de sarcini, cu suprafata cuprinsa între 1 si 10 hectare.
 • Primăria Municipiului Bucureşti © 1996 - 2009