PROGRAMUL DE CONTORIZARE
Inițiat de Primăria municipiului București

Puteți consulta:

- Statistica (raportările centralizate) - transmise zilnic de catre executanții lucrărilor (SC GENERAL FLUID, SC TMUCB SA și SCC ERBASU SA)

cit și

- Statistica, graficul de realizare și lista blocurilor - rezultate din raportările transmise săptămînal (de regulă, luni dimineața) la Primăria municipiului București.
Aci puteți selecta și liste pentru un anume executant, o anume stare (executat, în lucru, neexecutat), o anume lună calendaristică, o anume arteră sau un anume bloc.

(diferențele dintre cele două statistici țin de frecvența diferită a raportărilor)

De asemenea, vezi

- Harta tematică - distribuția stadiului instalării contoarelor - actualizată săptămânal.

 

Pentru probleme legate de programul de contorizare puteți contacta DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE - director executiv adj. Dorel Geană


Pentru probleme legate de aspectul paginii contactați Centrul de Calcul - C.G.M.B. - director Sorin Ciucă