Legislația cu implicații în întroducerea/extinderea utilizării noilor tehnologii ale informației și a comunicațiilor

Strategia de informatizare

·   HOTĂRÂRE   Nr. 58 din2 februarie 1998, pentru aprobarea Strategiei naționale de informatizare și implementare în ritm accelerat a societății informaționale și a Programului de acțiuni privind utilizarea pe scară largă și dezvoltarea sectorului tehnologiilor informației în România,MONITORUL OFICIAL  NR. 93 din 27 februarie 1998

·  HOTĂRÂRE   Nr. 1007 din4 octombrie 2001, pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice, MONITORUL OFICIALNR. 705 din6 noiembrie 2001

·  HOTĂRÂRE   Nr. 1440 din 12 decembrie 2002, privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea noii economii și implementarea societății informaționale, GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 933 din 19 decembrie 2002 și  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2002 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru promovarea noii economii și implementarea societății informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 decembrie 2002*), GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 933 bis  din 19 decembrie 2002

·  Hotărârea CJH nr.75/1997 privind aprobarea proiectului director de informatizare al Consiliului Județean Harghita

·    Ordin al Prefectului Nr. 55/2001 privind actualizarea comisiilor de specialitate de protecție civilă

·    LEGE   Nr. 106 din 25 septembrie 1996, Legea protecției civile

Instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici

·     HOTĂRÂRE   Nr. 1007 din  4 octombrie 2001, pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice, MONITORUL OFICIAL  NR. 705 din  6 noiembrie 2001

·    HOTĂRÂRE   Nr. 1440 din 12 decembrie 2002, privind aprobarea Strategiei naționale pentru promovarea noii economii și implementarea societății informaționale, GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 933 din 19 decembrie 2002 și  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.440/2002 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru promovarea noii economii și implementarea societății informaționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 19 decembrie 2002*), GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL NR. 933 bis  din 19 decembrie 2002

·     ORDIN   Nr. 252 din  2 iunie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici, MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, MONITORUL OFICIAL  NR. 432 din 19 iunie 2003

Servicii electronice naționale, raportări pe cale electronică

·     ORDONANȚĂ   Nr. 19 din 30 ianuarie 2003, privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 61 din1 februarie 2003

·     HOTĂRÂRE   Nr. 542 din 17 mai 2003, pentru aprobarea Normelor de utilizare a sistemului electronic de colectare a datelor statistice și aprobarea listei cercetărilor statistice incluse în sistemul electronic,   GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 28 mai 2003

·  ORDIN   Nr. 674 din 29 mai 2003, pentru completarea și modificarea Instrucțiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparența informațiilor referitoare la obligațiile bugetare restante" al cărții I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 551/2003, MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, MONITORUL OFICIAL  NR. 380 din  2 iunie 2003

·  ORDIN   Nr. 529 din 16 aprilie 2003, privind depunerea în format electronic a declarațiilor de impozite și taxe,MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, MONITORUL OFICIAL  NR. 277 din 19 aprilie 2003

·  ORDIN   Nr. 384 din 26 martie 2003, pentru transmiterea în format electronic a formularului "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat", cod 14.13.01.01, MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, MONITORUL OFICIAL  NR. 216 din  2 aprilie 2003

·    LEGE   Nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, PARLAMENTUL,  MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din 21 aprilie 2003

Protecția datelor

·   ORDIN   Nr. 52 din 18 aprilie 2002, privind aprobarea Cerințelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, MONITORUL OFICIAL  NR. 383 din  5 iunie 2002

·  ORDIN   Nr. 53 din 18 aprilie 2002, privind aprobarea formularelor tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, MONITORUL OFICIAL NR. 383 din5 iunie 2002

·    LEGE   Nr. 182 din 12 aprilie 2002, privind protecția informațiilor clasificate, MONITORUL OFICIAL NR. 248 din 12 aprilie 2002

·    HOTĂRÂRE   Nr. 781 din 25 iulie 2002, privind protecția informațiilor secrete de serviciu, MONITORUL OFICIAL  NR. 575 din  5 august 2002

·    HOTĂRÂRE   Nr. 585 din 13 iunie 2002, pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, MONITORUL OFICIALNR. 485 din  5 iulie 2002

·      ORDIN   Nr. 54 din 18 aprilie 2002, privind stabilirea unor situații în care nu este necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal care cad sub incidența Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date,  AVOCATUL POPORULUI, MONITORUL OFICIALNR. 383 din  5 iunie 2002

·    LEGE   Nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din 21 aprilie 2003

Comerț electronic, folosirea mijloacelor moderne de plată, licitatii electronice

·      ORDONANȚĂ   Nr. 20 din 24 ianuarie 2002, privind achizițiile publice prin licitații electronice,  GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 86 din1 februarie 2002

·    LEGE   Nr. 16 din9 ianuarie 2003, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - IV din învățământul de stat, Parlamentul,  MONITORUL OFICIAL NR. 38 din 23 ianuarie 2003

·  DECRET   Nr. 18 din7 ianuarie 2003, privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I - IV din învățământul de stat, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL  NR. 38 din 23 ianuarie 2003

·  HOTĂRÂRE   Nr. 182 din 28 februarie 2002, privind lista autorităților contractante care au obligația de a aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice și produsele care urmează să fie achiziționate prin procedura de licitație electronică,  GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 158 din5 martie 2002

·  HOTĂRÂRE   Nr. 493 din 18 aprilie 2003, pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 182/2002 privind lista autorităților contractante care au obligația de a aplica prevederile Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice și produsele care urmează să fie achiziționate prin procedura de licitație electronică,  GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 298 din6 mai 2003

·  ORDIN   Nr. 16 din 24 ianuarie 2003, privind procedura de avizare a instrumentelor de plată cu acces la distanță, de tipul aplicațiilor Internet-banking sau home-banking, MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 107 din 20 februarie 2003

·  ORDONANȚĂ   Nr. 23 din 30 ianuarie 2003, pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 64 din2 februarie 2003

·  HOTĂRÂRE   Nr. 181 din 28 februarie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 158 din  5 martie 2002

·    LEGE   Nr. 291 din 15 mai 2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale,  PARLAMENTUL,  MONITORUL OFICIAL NR. 346 din 24 mai 2002

·  ORDONANȚĂ   Nr. 24 din 30 ianuarie 2002, privind încasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 81 din1 februarie 2002

·    LEGE   Nr. 365 din  7 iunie 2002, privind comerțul electronic, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIAL NR. 483 din  5 iulie 2002

·    LEGE   Nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției,PARLAMENTUL,  MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din 21 aprilie 2003

·     HOTĂRÂRE   Nr. 1308 din 20 noiembrie 2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic,   GUVERNUL ROMÂNIEI,MONITORUL OFICIAL  NR. 877 din  5 decembrie 2002

·  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ   Nr. 193 din 12 decembrie 2002, privind introducerea sistemelor moderne de plată, GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 942 din 23 decembrie 2002

·    LEGE   Nr. 250 din 10 iunie 2003, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată,  PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIAL  NR. 429 din 18 iunie 2003

·    LEGE   Nr. 232 din 31 mai 2003, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIALNR. 373 din 31 mai 2003

Evidența licențelor software, achiziție, intreținere

·    LEGE   Nr. 8 din 14 martie 1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, MONITORUL OFICIAL NR. 60 din 26 martie 1996

·    LEGE   Nr. 213 din 19 aprilie 2002, privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculador, MONITORUL OFICIAL  NR. 324 din 16 mai 2002

·  ORDONANȚĂ   Nr. 124 din 31 august 2000, pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculador, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 427 din 2 septembrie 2000

· HOTĂRÂRE   Nr. 758 din3 iulie 2003, privind organizarea și funcționarea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor și a corpului de arbitri, GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL NR. 492 din 8 iulie 2003

Comunicații

·   ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ   Nr. 79 din 13 iunie 2002, privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor,GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 457 din 27 iunie 2002

Semnatură electronică și evidența persoanei

·    LEGE   Nr. 455 din 18 iulie 2001, privind semnătura electronică, MONITORUL OFICIAL  NR. 429 din 31 iulie 2001

·  HOTĂRÂRE   Nr. 1259 din 13 decembrie 2001, privind aprobarea Normelor tehnice și metodologice pentru aplicarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 28 decembrie 2001

·  ORDONANȚĂ   Nr. 30 din 30 ianuarie 2003, pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din 1 februarie 2003

·    LEGE   Nr. 362 din7 iunie 2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, PARLAMENTUL,  MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 26 iunie 2002

·  ORDONANȚĂ   Nr. 83 din 30 august 2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, GUVERNUL ROMÂNIEI,MONITORUL OFICIAL NR. 543 din  1 septembrie 2001

·  ORDONANȚĂ   Nr. 84 din 30 august 2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 544 din 1 septembrie 2001

·    LEGE   Nr. 372 din 11 iunie 2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, PARLAMENTUL,  MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 26 iunie 2002

·    LEGE   Nr. 285 din 26 iunie 2003, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIAL NR. 473 din  2 iulie 2003

·  ORDONANȚĂ   Nr. 69 din 29 august 2002, privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL  NR. 649 din 31 august 2002

Taxe si impozite locale

·    Legea Nr. 291/2002 aprobă ordonanța guvernului Nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor și taxelor locale.

·  ORDONANȚĂ   Nr. 36 din 30 ianuarie 2002    *** Republicată, privind impozitele și taxele locale*), MONITORUL OFICIAL  NR. 670 din 10 septembrie 2002,

Informatii publice

·    LEGE   Nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 23 octombrie 2001,

·    LEGE   Nr. 52 din 21 ianuarie 2003, privind transparența decizională în administrația publică, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIAL  NR. 70 din3 februarie 2003

·  DECRET   Nr. 66 din 20 ianuarie 2003, pentru promulgarea Legii privind transparența decizională în administrația publică,   PREȘEDINTELE ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL NR. 70 din3 februarie 2003

·    LEGE   Nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, TITLUL II Transparența în administrarea informațiilor și serviciilor publice prin mijloace electronice, MONITORUL OFICIAL NR. 279 din 21 aprilie 2003

.   ORDONANȚĂ   Nr. 75 din 28 august 2003, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale, GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 619 din 30 august 2003

Baze de date județene

·   ORDONANȚĂ   Nr. 30 din 30 ianuarie 2003, pentru modificarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidența populației și cartea de identitate, GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 62 din  1 februarie 2003

·    LEGE   Nr. 362 din7 iunie 2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, PARLAMENTUL,  MONITORUL OFICIAL  NR. 447 din 26 iunie 2002

·  ORDONANȚĂ   Nr. 83 din 30 august 2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 543 din  1 septembrie 2001

·  ORDONANȚĂ   Nr. 84 din 30 august 2001, privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, GUVERNUL ROMÂNIEI,MONITORUL OFICIAL  NR. 544 din 1 septembrie 2001

·    LEGE   Nr. 372 din 11 iunie 2002, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, PARLAMENTUL,  MONITORUL OFICIAL NR. 447 din 26 iunie 2002

·    LEGE   Nr. 285 din 26 iunie 2003, pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIALNR. 473 din  2 iulie 2003

·  ORDONANȚĂ   Nr. 69 din 29 august 2002, privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL  NR. 649 din 31 august 2002

·  HOTARÂRE   Nr. 1115 din 10 octombrie 2002, privind accesul liber la informatia privind mediul, GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 781 din 28 octombrie 2002

·    LEGE   Nr. 161 din 19 aprilie 2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, PARLAMENTUL,  MONITORUL OFICIAL  NR. 279 din 21 aprilie 2003

Baze de date geografice de amenajarea teritoriului si urbanism, analize geografice

·   HOTĂRÂRE   Nr. 949 din 5 septembrie 2002, pentru aprobarea criteriilor de delimitare a zonei montane, MONITORUL OFICIAL NR. 671 din 10 septembrie 2002

·  HOTĂRÂRE   Nr. 447 din 10 aprilie 2003, pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare și conținutul hărților de risc natural la alunecări de teren și inundații, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL NR. 305 din7  mai 2003

·    LEGE   Nr. 575 din 22 octombrie 2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural, PARLAMENTUL, MONITORUL OFICIAL NR. 726 din 14 noiembrie 2001

·  HOTĂRÂRE   Nr. 382 din2 aprilie 2003, pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigențele minime de conținut ale documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism pentru zonele de riscuri naturale, GUVERNUL ROMÂNIEI,  MONITORUL OFICIAL  NR. 263 din 16 aprilie 2003

·  ORDIN   Nr. 534 din1 octombrie 2001, privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, MONITORUL OFICIAL NR. 744 din 21 noiembrie 2001

·    LEGE   Nr. 7 din 13 martie 1996, Legea cadastrului și a publicității imobiliare

·    Ordin al Prefectului Nr. 55/2001 privind actualizarea comisiilor de specialitate de protecție civilă

·    LEGE   Nr. 106 din 25 septembrie 1996, Legea protecției civile

Conformitatea echipamentelor utilizate cu standardele naționale și internaționale

·   HOTĂRÂRE   Nr. 497 din 18 aprilie 2003, privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de funcționare a aparatelor electrice și electronice din punct de vedere al compatibilității electromagnetice,  GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL  NR. 329 din 15 mai 2003

·  HOTĂRÂRE Nr. 457 din 18 aprilie 2003, privind asigurarea securității utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, GUVERNUL ROMÂNIEI, MONITORUL OFICIAL NR. 311 din  8 mai 2003