LEGE nr. 291 din 15 mai 2002

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale

Emitent      : PARLAMENTUL

Publicata in : MONITORUL OFICIAL nr. 346 din 24 mai 2002

 

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 24 din 30 ianuarie 2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale, adoptata in temeiul art. 1 pct. IV.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:

    1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 1. - (1) Autoritatile administratiei publice locale vor lua toate masurile necesare pentru implementarea unui sistem electronic de incasare a impozitelor si taxelor locale in fiecare oras si municipiu.

    (2) Autoritatile administratiei publice locale vor lua toate masurile necesare pentru informarea cetatenilor asupra platii impozitelor si a taxelor locale si prin intermediul sistemului electronic prevazut la alin. (1), incepand cu urmatoarele date:

    a) 1 februarie 2003, in cazul impozitelor si taxelor incasate de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul municipiilor;

    b) 1 noiembrie 2003, in cazul impozitelor si taxelor incasate de catre autoritatile administratiei publice locale de la nivelul oraselor;

    c) 1 noiembrie 2003, in cazul impozitelor si taxelor incasate de catre autoritatile administratiei publice locale ale comunelor, daca exista solicitari in acest sens.

    (3) Autoritatile administratiei publice locale vor asigura conditiile necesare astfel incat incasarea impozitelor si taxelor locale sa se poata face si prin intermediul sistemului electronic prevazut la alin. (1).

    (4) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa ia masuri, conform legii, pentru asigurarea securitatii accesului la sistem si a confidentialitatii datelor care fac obiectul sistemului electronic prevazut la alin. (1)."

    2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:

    "Art. 3. - (1) Incalcarea obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (2) si (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000.000 lei la 150.000.000 lei."

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

                                 VALER DORNEANU

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 15 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

                           p. PRESEDINTELE SENATULUI,

                              ALEXANDRU ATHANASIU