ORDIN nr. 54 din 18 aprilie 2002

privind stabilirea unor situatii in care nu este necesara notificarea prelucrarii unor date cu caracter personal care cad sub incidenta Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Emitent      : AVOCATUL POPORULUI

Publicat in  : MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 5 iunie 2002

 

    Avocatul Poporului,

    in temeiul Hotararii Senatului Romaniei nr. 33 din 4 octombrie 2001 pentru numirea Avocatului Poporului,

    vazand prevederile art. 13 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului si ale art. 7 din Regulamentul de organizare si functionare a institutiei Avocatul Poporului,

    in aplicarea prevederilor art. 22 alin. (9) lit. a) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, conform carora autoritatea de supraveghere poate stabili situatii in care notificarea nu este necesara sau situatii in care notificarea se poate efectua intr-o forma simplificata, precum si continutul acesteia, atunci cand, luand in considerare natura datelor destinate sa fie prelucrate, prelucrarea nu poate afecta, cel putin aparent, drepturile persoanelor vizate, cu conditia sa precizeze expres scopurile in care se poate face o asemenea prelucrare, datele sau categoriile de date care pot fi prelucrate, categoria ori categoriile de persoane vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele le pot fi dezvaluite si perioada pentru care datele pot fi stocate,

    avand in vedere Nota privind aspecte legate de activitatea Avocatului Poporului, ca autoritate de supraveghere, in sensul Legii nr. 677/2001, inregistrata sub nr. 4.219 din 16 aprilie 2002, a adjunctului Avocatului Poporului,

    in vederea rationalizarii procedurii de notificare a prelucrarilor de date cu caracter personal si in special a celor privitoare la propriul personal din autoritatile si institutiile publice, precum si cel din cadrul entitatilor cu caracter privat,

    emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    Se stabilesc situatiile in care notificarea nu este necesara si care sunt urmatoarele:

    a) prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la petitionari si la propriul personal, efectuata de autoritatile si institutiile publice, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ale operatorilor (incheierea si executarea unor contracte de munca, stabilirea si desfasurarea unor raporturi de serviciu, indeplinirea unor obligatii fiscale, de protectie si de asigurare sociala etc.);

    b) prelucrarea de date cu caracter personal referitoare la propriii angajati, efectuata de entitatile de drept privat, in vederea indeplinirii unor obligatii legale ale operatorilor (incheierea si executarea unor contracte de munca, indeplinirea unor obligatii fiscale, de protectie si de asigurare sociala etc.).

    ART. 2

    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

                              AVOCATUL POPORULUI,

                           prof. univ dr. IOAN MURARU