GABRIELA FIREA

Primar General

Înscrierile în audiență se fac în funcție de specificul fiecărei probleme semnalate.
Programări audiențe: luni marți joi vineri:8.30-13.00;14.00-16.30; miercuri: 8.30-13.00;14-18.30.
Înscrierile se fac la Compartimentul Audiențe, B-dul Regina Elisabeta 42,
telefon 021/3021529, în baza unui răspuns din partea unui Serviciu (Direcții) din cadrul P.M.B.,
în cazul în care solicitările făcute nu au fost rezolvate sau nu au primit răspuns în termen legal.

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București ;
telefon secretariat 021/305.55.00/ 1110
 Fax: 021.312.00.30

Primarul General are competențele conferite prin Legea nr. 215/2001
Primarul General a dispus delegarea unor domenii de competență către viceprimari
(vezi detalii la fiecare din viceprimari)