A  P  A  S  A  T  I      P  E      E  C  R  A  N      P  E  N  T  R  U      D  E  T  A  L  I  I
D  O  M  E  N  I  I  L  E      D  E      A  C  T  I  V  I  T  A  T  I      A  L  E      P.  M.  B.
CATEGORII DE PROBLEME SI COMPARTIMENTELE CARE REZOLVA ACESTE PROBLEME
ACTELE PE CARE LE ELIBEREAZA PRIMARIA SI CELE PREZENTATE DE SOLICITANT
Actualizare din baza de date la 15.05.2017
ADMINISTRAREA FONDULUI IMOBILIAR
(CONTRACTE CHIRII - LA DAFI)
B-DUL REGINA ELISABETA, NR. 16, ETAJ 4
ASISTENTA SOCIALA
PERSOANE DEFAVORIZATE, COPII, MICI MESERIASI,REVOLUTIONARI
EVIDENTA PROPRIETATILOR, CADASTRU SI PATRIMONIU IMOBILIARSERVICII PUBLICE
TERMOFICARE, CANAL.-APA, ILUMINAT PUBLIC,INFRASTRUCTURA
SERVICII PUBLICE
TRANSPORT URBAN, CIRCULATIE
SERVICII PUBLICE
SALUBRITATE, MEDIU
INSPECTIE SI CONTROL
SESIZARI, RECLAMATII, AMENZI
STARE CIVILA, ARHIVA ACTE ADMINISTRATIVEACHIZITII PUBLICE, LICITATII
CONTRACTE DE ASOCIERE SAU INCHIRIERE
TAXE SI IMPOZITE LOCALE
FUNDAMENTARE TAXE SI IMPOZITE, SESIZARI SI RECLAMATII
URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI, CONSTRUCTIIJURIDIC - LEGISLATIE - CONTENCIOS
INCLUSIV LEGEA 10/2000
INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, CULTE, SPORT, TURISM
INVESTITII PMB
STRUCTURA PLAN INVESTITIONAL, URMARIRE DERULARE INVESTITII
RELATII ALE PMB
INTERNATIONALE, CU MASS-MEDIA, CU SOCIETATEA CIVILA, INFORMATII DE INTERES PUBLIC
RESURSE UMANE SI FINANCIARE ALE PMB
BUGET PMB
STRUCTURA BUGET; URMARIRE SI EXECUTIE
ALTE DOMENII
ADMINISTRATIE PMB, AUDIT INTERN, INFORMATIZARE