Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE

Vezi si probleme si acte necesare rezolvarii problemelor

<INAPOI
DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE
Director General Ene Lucian FLORIN, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București Tel. secretariat 021.305.55.00/2027
  DIRECȚIA TRANSPORTURI DRUMURI, SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI(vezi pagina www)
Director Executiv Gheorghiu Cosmin Flavius; Director Executiv adj., Tel. secretariat 021.305.55.00/2009
   SERVICIUL LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ
Sef Serviciu DOBRANICI VASILE; Tel.021305.55.00/2015/2016
   SERVICIUL SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI TRANSPORT URBAN ȘI AUTORIZĂRI
Șef serviciu, Tel.021.305.55.00/2012
   SERVICIUL PLANIFICARE ȘI PREGĂTIRE PROIECTE
Tel.021.305.55.00/2011
   Compartiment TAXI
Tel.021.305.55.00/2013
 DIRECȚIA UTILITĂȚI PUBLICE
Director Adjunct IUGA MAGDALENA Tel. secretariat 021/305.55.00/2022; Aud.Luni,Marti 9.00-10.30;Director exe.adj.;Director exe.adj. Boblea Irina; Tel. secretariat 021/305.55.00/2022
  SERVICIUL TERMOENERGETIC
Șef serviciu Dorel Geană Tel.021/305.55.00/2039 Audiențe zilnic 8-16
   COMPARTIMENTUL EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
  SERVICIUL ALIMENARE CU APĂ ȘI CANAL, AMENAJĂRI HIDROTEHNICE
Șef serviciu Cristina Daniela POP Tel.021/305.55.00/2020 Audiențe Luni- Marti 9,00-10,30
  SERVICIUL MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, SALUBRITATE ȘI TOALETE ECOLOGICE
Șef serviciu Brinzan Silviu Tel.021.305.55.00/2029
  SERVICIUL ILUMINAT PUBLIC STRADAL, ARHITECTURAL ȘI MONUMENTAL
Șef serviciu Littera Valentin Tel. 021.305.55.00/2030
  SERVICIUL MANAGEMENT AVARII- DISPECERAT
Șef serviciu Nicolae Stoean Tel.021.305.55.00/2037
  SERVICIUL AUTORIZARE COORDONARE LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ
Șef serviciu Iordache Catalina Tel.021.305.55.00/2025
  COMPARTIMENTUL UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZAREA SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Tel. 021/021.305.55.00/2022
  SERVICIUL UIP FAZA 2 GLINA
Șef serviciu Epuras Florina Tel. 021/021.305.55.00/2073