Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA TRANSPORTURI DRUMURI, SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI(vezi pagina www)

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA TRANSPORTURI DRUMURI, SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI(vezi pagina www)
Director Executiv Gheorghiu Cosmin Flavius; Director Executiv adj., Tel. secretariat 021.305.55.00/2009
Probleme transport [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
   SERVICIUL LUCRĂRI INFRASTRUCTURĂ
Sef Serviciu DOBRANICI VASILE; Tel.021305.55.00/2015/2016
Oferte pt. materiale utilaje și tehnologii de drum [Termen:30 zile]
Programe anuale pt. lucrările de investiții [Termen:30 zile]
Programe directoare și de lucru pt. lucrări de investiții [Termen:30 zile]
Propuneri de imbunătățiri a transportului în comun de persoane [Termen:30 zile]
Sesizari gratuități pensionari și elevi-studenți transp. urb. [Termen:30 zile]
Sesizari lucrări investiții finanțate din bugetul PMB [Termen:30 zile]
Sesizari referitoare la graficul de exec. și modul de lucru [Termen:30 zile]
Sesizari referitoare la modernizarea străzilor [Termen:30 zile]
Sesizari referitoare la modul de execuție a lucrărilor de drumuri [Termen:30 zile]
Solicitări pt. introd. plan lucrări moder. repar. drumuri [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
   SERVICIUL SISTEMATIZAREA CIRCULAȚIEI TRANSPORT URBAN ȘI AUTORIZĂRI
Șef serviciu, Tel.021.305.55.00/2012
Acord de principiu de circulație [Termen:30 zile]
Autorizare pt. activit. de ridicare și blocare autovehicule [Termen:30 zile]
Autorizație activ. de exploatare parcaj. de utilitate publ. cu plată [Termen:30 zile]
Autorizație de circulație vehicule transport >5 tone zona centrală [Termen:30 zile]
Aviz amplasamente pt. chioșcuri pe dom. public, privat [Termen:30 zile]
Aviz amplasamente pt. comerț ambulant, stradal, rulote [Termen:30 zile]
Aviz puncte îmbarc.-debarc. pt. lic. de transport interjud, internațional [Termen:30 zile]
Avizare amplasamente publicitare [Termen:30 zile]
Avizare construcții noi anexe extinderi reamenaj. construcții [Termen:30 zile]
Avizare garaje, parcaje de utilitate privată cu plată [Termen:30 zile]
Avizare loc garare pt. obținerea licențelor de execuție [Termen:30 zile]
Avizare lucrări drumuri și circulație [Termen:30 zile]
Avizare lucrări edilitare [Termen:30 zile]
Avizare organizare de șantier [Termen:30 zile]
Avizare parcaje de resedință [Termen:30 zile]
Avizare parcaje, garaje de utilitate privată fară plată [Termen:30 zile]
Avizare proiect semaforizare [Termen:30 zile]
Avizare studii și proiecte circulație [Termen:30 zile]
Avizare amplasamente refugii stație de tip RATB [Termen:30 zile]
Sesizări privind reglementări de circulație [Termen:30 zile]
Anulare licențe [Termen:30 zile]
Licență de execuție pentru transport taximetre [Termen:30 zile]
Licență de execuție pt. maxi-taxi și autobuze [Termen:30 zile]
Licență de transport taximetre [Termen:30 zile]
Licență de traseu pt. maxi-taxi și autobuze [Termen:30 zile]
Licențe transport persoane cu maxi-taxi + autobuze  [Termen:30 zile]
Probleme licențe [Termen:30 zile]
Sesizari transp. pers. cu taxi, maxi-taxi și autobuze [Termen:30 zile]
Sesizari referitoare la transportul de persoane RATB [Termen:30 zile]
Emitere aviz Comisia Tehnică de Circulație [Termen:30 zile]
Emitere autorizație de acces pentru autovehiculele grele în municipiul București [Termen:30 zile]
Înregistrare vehicule pentru care nu există obligativitatea înmatricularii [Termen:30 zile]
Sesizari transp. pers. cu taxi, maxi-taxi și autobuze [Termen:30 zile]
Emitere licențe de transport urban de persoane, de execuție, de traseu (MAXI-TAXI) [Termen:30 zile]
Înlocuirea autovehiculului sub aceeași autorizație taxi pt taximetriști independenți [Termen:30 zile]
Înlocuirea autovehiculului sub aceeași autorizație taxi pt societăți comerciale [Termen:30 zile]
Completarea dosarului de autorizare societăți comerciale [Termen:30 zile]
Completarea dosarului de autorizare taximetriști independenți [Termen:30 zile]
Înscriere pe listă de așteptare nr. 1 - taximetriști independenți [Termen:30 zile]
Înscriere pe lista de așteptare nr. 2 - societăți comerciale [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
   SERVICIUL PLANIFICARE ȘI PREGĂTIRE PROIECTE
Tel.021.305.55.00/2011
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
   Compartiment TAXI
Tel.021.305.55.00/2013
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]