Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
CABINET VICEPRIMAR 2

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
CABINET VICEPRIMAR 2
Fax.021/305.55.59;telefon secretariat 021/305.55.00/2201
Corespondență [Termen:30 zile]