Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA DE MEDIU

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA DE MEDIU
Director exec.Popa Simona Mariana; Audiențe marți 10-12; Tel. secretariat 021/305.55.00/4108
Corespodență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI
Șef serviciu Ioana Șuteu; Tel. 021/305.55.00/
Reclamații poluare aer [Termen:30 zile]
Reclamații,sesizăriși sugestii [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL AVIZE ȘI ACORDURI
Șef serviciu Enache Cristina Gabriela; Tel. 021/305.55.00/4153 ;Termenul de răspuns de 30 zile a rămas valabil doar pentru avizele de specialitate privind arborii uscați 100% sau aflați în declin biologic, pentru restul petițiilor de avizare răspunsul prelungindu-se la 45 zile.
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Aviz amenajare alei acces pe spațiul verde [Termen:30 zile]
Aviz amplasare - în parc [Termen:30 zile]
Aviz amplasare - pe spații verzi [Termen:30 zile]
Aviz defrișare și toaletare arbori, arbuști, gard viu - cimitire [Termen:45 zile]
Aviz dezafectare vegetație [Termen:45 zile]
Aviz dezafectare vegetație - Domeniul public [Termen:45 zile]
Aviz organizare de șantier pe spațiul verde [Termen:30 zile]
Aviz pt. amenajarea, reamenajarea, întreținerea spațiilor verzi [Termen:30 zile]
Aviz pt. dezaf. veget. de pe traseele lucr. edil. și amplasam. [Termen:45 zile]
Aviz taiere și toaletari de arbori, arbuști, gard viu [Termen:45 zile]
Aviz amplasare monumente, statui pe spații verzi [Termen:30 zile]
Aviz dezafectare vegetație - Domeniul privat [Termen:45 zile]
Aviz amenajare parcare pe spațiu verde [Termen:30 zile]
Aviz defrișare toaletare tăieri de reducere a vegetației din cimitire [Termen:45 zile]
Aviz defrișare, toaletare,tăieri de reducere a material. dendrol. din dom. public  [Termen:45 zile]
Aviz defrișari, toaletari, tăieri de reducere a mat. dendrologic din domeniul privat [Termen:45 zile]
Aviz defrișare toaletare pomi fructiferi din domeniul public [Termen:45 zile]
Aviz defrișări,toaletari material dendrologic din parcuri, grădini scuaruri, baze de produc [Termen:45 zile]
Aviz defrișare, toaletare, tăiere de reducere a material. dendr. din curtea instituțiilor [Termen:45 zile]
Aviz dezafectare mat. dendrologic de pe traseul rețelelor edilitare  [Termen:45 zile]
Aviz defrișare arbori pentru amenajare alei de acces [Termen:30 zile]
Aviz defrisare, toaletare arbori si arbusti ocrotiti [Termen:45 zile]
Aviz privind declararea de arbori și arbuști ocrotiți  [Termen:30 zile]
Aviz de specialitate privind promovarea docum. PUZ/PUD [Termen:30 zile]
Aviz transplantare material dendrologic [Termen:30 zile]
Aviz amenajare/reamenajare spații verzi [Termen:30 zile]
Aviz dezafectare vegetație pentru lucrări modernizare infrastructură [Termen:30 zile]
Aviz dezafectare vegetație de pe amplasamentul construcțiilor [Termen:30 zile]
Aprobare locuri de veci în cimitirele municipalității [Termen:30 zile]
Punct de vedere privind reconstituirea dreptului de proprietate spații verzi [Termen:30 zile]
  SERVICIUL MONITORIZARE SPAȚII VERZI
Sef Serviciu Mesnita Roxana Adriana; Tel. 021.305.55.00/4160
  SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ
Sef Serviciu Oana Grigore; 021.305.55.00/4109
Solicitări de acțiuni care au loc în parcurile administrate de PMB [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
   COMPARTIMENTUL PROIECTE
  SERVICIUL PEISAGISTICĂ URBANĂ
Solicitări de acțiuni care au loc în parcurile administrate de PMB [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]