Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA URBANISM

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA URBANISM
Director Executiv, Audiențe; Marți 12:00-14:00 Tel. Secretariat 021/305.55.00/3039
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL DE URBANISM
Șef serviciu Constantinescu Stelian Alexandru, Program cu publicul marti 9-12; joi 12-15; Tel. Secretariat 021/305.55.00/3045/3049
Planuri urbanistice de detaliu [Termen:30 zile]
Planuri urbanistice zonale [Termen:30 zile]
Reglementari urbanistice - Studii aprobate PUG, PUD, PUZ [Termen:30 zile]
Situație urbanistică privind încadrarea în extravilan sau în intravilan  [Termen:30 zile]
tel.021305.55.00/
Informații privind eliberarea de autorizații de construire sau C.U. emise de P.M.B. [Termen:30 zile]
Informații privind solicitările înregistrate referitoare la problemele D.G.U.A.T. [Termen:30 zile]
Adeverința Situație urbanistică [Termen:30 zile]
Informații privind documentațiile de urbanism (PUD-PUZ) aprob [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL DE AUTORIZARE
Șef serviciu; Program cu publicul marți 9-12; joi 12-15; Tel. secretariat 021/305.55.00/3051/3072
Autorizații construire/desființare investiții amplasate pe terenuri ce depasesc lim. administ [Termen:30 zile]
Autorizatii construire/desfiintare lucrari de constructii reprezentand monumente istorice [Termen:30 zile]
Extindere, consolidare, amenajare construcții definitive [Termen:30 zile]
C.U. Investiții care se amplasează pe terenuri ce depasesc limita adm.-terit. a unui sector [Termen:30 zile]
C.U. Lucrări de construcții reprezentand monumente istorice [Termen:30 zile]
Eliberare duplicat autorizație de construire [Termen:30 zile]
Eliberare duplicat certificat urbanism [Termen:30 zile]
Înștiințare de începere lucrări [Termen:30 zile]
Instiințare de recepție la terminarea lucrărilor [Termen:30 zile]
Prelungire autorizații construire [Termen:30 zile]
tel.305.55.00/
Prelungire certificat de urbanism [Termen:30 zile]
Reglementare taxă persoane juridice [Termen:30 zile]
Recepția finală a lucrărilor [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
  SERVICIUL PROIECTE URBANE
Șef serv Elena Bădoiu; Tel.021/305.55.00/3034/3037
Aviz precoordonare rețele edilitare - zone destructurate [Termen:30 zile]
Aviz precoordonare rețele edilitare - zone structurate cu strazi echipate cu apa - canalizare [Termen:30 zile]
C.U. pt. rețele ce alimentează diverți consumatori [Termen:30 zile]
C.U. pt. rețele de TV cablu [Termen:30 zile]
C.U. pt. retele de distribuție orașenești [Termen:30 zile]
C.U. pentru rețele edilitare și căi de comunicație în competentele legale [Termen:30 zile]
Eliberare aviz comisie de coordonare [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
  SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ
Tel. 021/305.55.00/3074