Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Director Executiv FLORICA VLĂDUȚ B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București Tel. secretariat 021.305.55.00/3064 Audiențe Miercuri 10:00-12:00
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Informații de interes public [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL EVIDENȚĂ URMĂRIRE ACTE ADMINISTRATIVE
Șef serviciu , Tel.021/305.55.00/ Audiențe Joi 12-15
Reglementare măsuri de ordine publică, siguranță cetățean și circulație [Termen:30 zile]
Eliberare copii pt. dispozitii, decizii, hotarari C.G.M.B. [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL ARHIVĂ ACTE ADMINISTRATIVE
Șef serviciu Tudor Cornel Cristian,Tel.021/305.55.00/;AUDIENTE Joi 12-15 Cererile trebuie să conțină: numele și prenumele petiționarului,adresa exactă și completă a petiționarului
Copie acte contabilitate [Termen:30 zile]
Copie dosare autorizatie construcție imobile din 1913-1992 [Termen:30 zile]
Copie dosare carti de munca - personal P.M.B. [Termen:30 zile]
Copie ștate salarii [Termen:30 zile]
Copii avize serviciul cadastru [Termen:30 zile]
Copii decizii PMB din perioada 1950-1989 [Termen:30 zile]
Copii decrete de expropriere in vederea construirii de locuinte [Termen:30 zile]
Probleme arhivă acte administrative [Termen:30 zile]
Eliberare copii autorizații de vânzare [Termen:30 zile]
Eliberare copii autorizații de instrăinare [Termen:30 zile]
Eliberare copii autorizații de parta [Termen:30 zile]
Eliberare copii acorduri unice [Termen:30 zile]
Eliberare copii certificate urbanism [Termen:30 zile]
Eliberare copii decizii C.P.M.B. [Termen:30 zile]
Eliberare copii dispozitii P.M.B. [Termen:30 zile]
Eliberare copii hotărâri C.G.M.B. [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]