Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA VENITURI (vezi pagina www)

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA VENITURI (vezi pagina www)
Director Executiv LENUȚA BONCOTĂ; Audiențe Joi 12,00-14,00
  SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE ȘI CREANȚE
Șef Serviciu, Tel. 021/305.55.00/5042
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL URMĂRIRE VENITURI ȘI TAXE
Șef Serviciu Victor Emanuel Coman, Tel. 021/305.55.00/5099
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL EXECUTARE SILITĂ
Șef Serviciu George Mădălin Ghiță; Tel. 021/305.55.00/5045
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  COMPARTIMENTUL EXECUȚIE BUGETARĂ VENITURI
Șef Serviciu, Tel. 021/305.55.00/5044
Probleme diverse [Termen:30 zile]