Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT,TURISM

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA CULTURĂ, SPORT,TURISM
Director Executiv TRAIAN CONSTANTIN PETRESCU; Audiențe: Miercuri 13:00-16:00; Tel. secretariat 021/305.55.00/2052
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL CULTURĂ
Șef serviciu Bologa Irina, Audiențe: joi 14-16;Tel. 021/3175600;021/305.55.00/
Petiție referitoare la activitatea Direcției Cultura [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
Reclamații referitoare la activitatea instituțiilor publice de cultură  [Termen:30 zile]
Analiza, propunere spre aprobare solicitări instituții municipale de cultură privind necesarul [Termen:30 zile]
Analiza și avizare solicitări instituții municipale de cultură [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Luare in evidența ONG-uri, asociații și fundații în domeniul cultural [Termen:30 zile]
Analiza fezabilității și oportunității proiectelor și programelor culturale propuse [Termen:30 zile]
Analiza, elaborarea și propunerea spre aprobare/respingere a ofertelor de donații [Termen:30 zile]
Analiza/avizare cereri privind amplasarea de monumente, plăci, inscripții comemorative pe imobi [Termen:30 zile]
Inițiere proiect hotărâre sau dispoziție Primar General [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  BIROUL EDUCAȚIE,SPORT
Șef serviciu Stanculescu Daniela; Tel.021/305.55.00/2051
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL TURISM
Șef serviciu Budulus (Pantazica) Catalina Maria, Tel. 021/305.55.00/2067; Audiențe: marți 10,00-12,00
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]