Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA CONTRACTE

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA CONTRACTE
Director Exec. Tel. secretariat 021/305.55.00/5005
  SERVICIUL MONITORIZARE CONTRACTE ȘI REGISTRUL UNIC
Șef serviciu, Tel. 021305.55.00/5005
Solicitare documente de interes public in baza legii 544/2001 [Termen:30 zile]
  SERVICIUL CONTRACTE
Șef Serviciu Teodora Stoian Tel. 021/305.55.00/5005
Solicitare contract închiriere tehnică dentară [Termen:30 zile]
Solicitare contract de concesiune cabinet medical [Termen:30 zile]
Solicitare contract concesiune cotă indiviză de teren pentru persoane fizice [Termen:30 zile]
Solicitare contract concesiune cotă indiviză de teren pentru societatile comerciale [Termen:30 zile]
Solicitare contract de concesiune teren [Termen:30 zile]
Solicitare contract concesiune teren aferent SAD in baza Legii 550/2002 [Termen:30 zile]
Solicitare contract incheiere /fișa de calcul SAD [Termen:30 zile]
Solicitare documente de interes public in baza legii 544/2001 [Termen:30 zile]