Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA IMPLEMENTARE POLITICI PUBLICE

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA IMPLEMENTARE POLITICI PUBLICE
Director Executiv CELINA CECILIA RUSU B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București Tel. secretariat 021/305.55.00/1131/1133
  SERVICIUL ELABORARE ȘI PLANIFICARE POLITICI PUBLICE
Șef serviciu Adriana Simona Duțu tel 021305.55.00/1169
  SERVICIUL RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ
Șef serviciu Carmen Alina Mihai, tel 021305.55.00/