Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA INTEGRARE STRĂINI SI DIVERSITATE

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA INTEGRARE STRĂINI SI DIVERSITATE
Director Executiv B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București
  SERVICIUL PENTRU INTEGRARE LOCALĂ A STRĂINILOR
Șef serviciu Irina Dumitrescu tel 021.305.55.00/1139
  SERVICIUL PENTRU DIALOG MULTICULTURAL SI DIVERSITATE
Șef serviciu , tel 021.305.55.00/1140