Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE URBANĂ

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA GENERALĂ DEZVOLTARE URBANĂ
Arhitect sef(Director General); B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București; Audiențe; Luni 12:00-14:00; Tel. Secretariat 021/305.55.00/3038
Probleme diverse [Termen:30 zile]
 DIRECȚIA URBANISM
Director Executiv, Audiențe; Marți 12:00-14:00 Tel. Secretariat 021/305.55.00/3039
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL DE URBANISM
Șef serviciu Constantinescu Stelian Alexandru, Program cu publicul marti 9-12; joi 12-15; Tel. Secretariat 021/305.55.00/3045/3049
Planuri urbanistice de detaliu [Termen:30 zile]
Planuri urbanistice zonale [Termen:30 zile]
Reglementari urbanistice - Studii aprobate PUG, PUD, PUZ [Termen:30 zile]
Situație urbanistică privind încadrarea în extravilan sau în intravilan  [Termen:30 zile]
tel.021305.55.00/
Informații privind eliberarea de autorizații de construire sau C.U. emise de P.M.B. [Termen:30 zile]
Informații privind solicitările înregistrate referitoare la problemele D.G.U.A.T. [Termen:30 zile]
Adeverința Situație urbanistică [Termen:30 zile]
Informații privind documentațiile de urbanism (PUD-PUZ) aprob [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL DE AUTORIZARE
Șef serviciu; Program cu publicul marți 9-12; joi 12-15; Tel. secretariat 021/305.55.00/3051/3072
Autorizații construire/desființare investiții amplasate pe terenuri ce depasesc lim. administ [Termen:30 zile]
Autorizatii construire/desfiintare lucrari de constructii reprezentand monumente istorice [Termen:30 zile]
Extindere, consolidare, amenajare construcții definitive [Termen:30 zile]
C.U. Investiții care se amplasează pe terenuri ce depasesc limita adm.-terit. a unui sector [Termen:30 zile]
C.U. Lucrări de construcții reprezentand monumente istorice [Termen:30 zile]
Eliberare duplicat autorizație de construire [Termen:30 zile]
Eliberare duplicat certificat urbanism [Termen:30 zile]
Înștiințare de începere lucrări [Termen:30 zile]
Instiințare de recepție la terminarea lucrărilor [Termen:30 zile]
Prelungire autorizații construire [Termen:30 zile]
tel.305.55.00/
Prelungire certificat de urbanism [Termen:30 zile]
Reglementare taxă persoane juridice [Termen:30 zile]
Recepția finală a lucrărilor [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
  SERVICIUL PROIECTE URBANE
Șef serv Elena Bădoiu; Tel.021/305.55.00/3034/3037
Aviz precoordonare rețele edilitare - zone destructurate [Termen:30 zile]
Aviz precoordonare rețele edilitare - zone structurate cu strazi echipate cu apa - canalizare [Termen:30 zile]
C.U. pt. rețele ce alimentează diverți consumatori [Termen:30 zile]
C.U. pt. rețele de TV cablu [Termen:30 zile]
C.U. pt. retele de distribuție orașenești [Termen:30 zile]
C.U. pentru rețele edilitare și căi de comunicație în competentele legale [Termen:30 zile]
Eliberare aviz comisie de coordonare [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
  SERVICIUL PUBLICITATE STRADALĂ
Tel. 021/305.55.00/3074
 DIRECȚIA DE MEDIU
Director exec.Popa Simona Mariana; Audiențe marți 10-12; Tel. secretariat 021/305.55.00/4108
Corespodență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL MONITORIZAREA CALITĂȚII MEDIULUI
Șef serviciu Ioana Șuteu; Tel. 021/305.55.00/
Reclamații poluare aer [Termen:30 zile]
Reclamații,sesizăriși sugestii [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL AVIZE ȘI ACORDURI
Șef serviciu Enache Cristina Gabriela; Tel. 021/305.55.00/4153 ;Termenul de răspuns de 30 zile a rămas valabil doar pentru avizele de specialitate privind arborii uscați 100% sau aflați în declin biologic, pentru restul petițiilor de avizare răspunsul prelungindu-se la 45 zile.
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Aviz amenajare alei acces pe spațiul verde [Termen:30 zile]
Aviz amplasare - în parc [Termen:30 zile]
Aviz amplasare - pe spații verzi [Termen:30 zile]
Aviz defrișare și toaletare arbori, arbuști, gard viu - cimitire [Termen:45 zile]
Aviz dezafectare vegetație [Termen:45 zile]
Aviz dezafectare vegetație - Domeniul public [Termen:45 zile]
Aviz organizare de șantier pe spațiul verde [Termen:30 zile]
Aviz pt. amenajarea, reamenajarea, întreținerea spațiilor verzi [Termen:30 zile]
Aviz pt. dezaf. veget. de pe traseele lucr. edil. și amplasam. [Termen:45 zile]
Aviz taiere și toaletari de arbori, arbuști, gard viu [Termen:45 zile]
Aviz amplasare monumente, statui pe spații verzi [Termen:30 zile]
Aviz dezafectare vegetație - Domeniul privat [Termen:45 zile]
Aviz amenajare parcare pe spațiu verde [Termen:30 zile]
Aviz defrișare toaletare tăieri de reducere a vegetației din cimitire [Termen:45 zile]
Aviz defrișare, toaletare,tăieri de reducere a material. dendrol. din dom. public  [Termen:45 zile]
Aviz defrișari, toaletari, tăieri de reducere a mat. dendrologic din domeniul privat [Termen:45 zile]
Aviz defrișare toaletare pomi fructiferi din domeniul public [Termen:45 zile]
Aviz defrișări,toaletari material dendrologic din parcuri, grădini scuaruri, baze de produc [Termen:45 zile]
Aviz defrișare, toaletare, tăiere de reducere a material. dendr. din curtea instituțiilor [Termen:45 zile]
Aviz dezafectare mat. dendrologic de pe traseul rețelelor edilitare  [Termen:45 zile]
Aviz defrișare arbori pentru amenajare alei de acces [Termen:30 zile]
Aviz defrisare, toaletare arbori si arbusti ocrotiti [Termen:45 zile]
Aviz privind declararea de arbori și arbuști ocrotiți  [Termen:30 zile]
Aviz de specialitate privind promovarea docum. PUZ/PUD [Termen:30 zile]
Aviz transplantare material dendrologic [Termen:30 zile]
Aviz amenajare/reamenajare spații verzi [Termen:30 zile]
Aviz dezafectare vegetație pentru lucrări modernizare infrastructură [Termen:30 zile]
Aviz dezafectare vegetație de pe amplasamentul construcțiilor [Termen:30 zile]
Aprobare locuri de veci în cimitirele municipalității [Termen:30 zile]
Punct de vedere privind reconstituirea dreptului de proprietate spații verzi [Termen:30 zile]
  SERVICIUL MONITORIZARE SPAȚII VERZI
Sef Serviciu Mesnita Roxana Adriana; Tel. 021.305.55.00/4160
  SERVICIUL ECOLOGIE URBANĂ
Sef Serviciu Oana Grigore; 021.305.55.00/4109
Solicitări de acțiuni care au loc în parcurile administrate de PMB [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
   COMPARTIMENTUL PROIECTE
  SERVICIUL PEISAGISTICĂ URBANĂ
Solicitări de acțiuni care au loc în parcurile administrate de PMB [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]