Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA JURIDIC

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA JURIDIC
Director Executiv ADRIAN IORDACHE; Audiente joi 10-12;Director Executiv Adjunct Barbulescu Daniela Eugenia; Director Executiv Adjunct; Tel. secretariat 021/305.55.00/3018
   SERVICIUL EVIDENȚĂ ANALIZĂ SOLUȚIONARE ȘI GESTIUNE NOTIFICĂRI LG.10/2001
Tel.021/305.55.00/3000/3081/3001;0755050169;0755050170;0755050171;0755050172;0755050173;0755050174
Probleme [Termen:30 zile]
   BIROUL ANALIZĂ ȘI SOLUȚIONARE PETIȚII LEGILE PROPRIETĂȚII(vezi pagina www)
Sef Birou Bican (Buzarin) Elena Georgiana,Tel. 021/305.55.00/3010/3011
Probleme [Termen:60 zile]
   SERVICIU INSTANȚE CIVILE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV(vezi pagina www)
Șef serviciu ,Tel.021/305.55.00/3004/3005/3006; Audiențe marți 11-14
Cauze comercialeE [Termen:30 zile]
Probleme [Termen:30 zile]
Dispoziții de restituire [Termen:30 zile]
Modificari sau completari de articole din dispozițiile P.G. [Termen:30 zile]
Dispoziții de anulare a dispoziției de restituire [Termen:30 zile]
a Primarului General ca urmare a admiterii recursului în anulare declarat de procurorul general
   BIROUL CAUZE COMERCIALE
Șef birou. Manole Marian;Tel.021/305.55.00/3014/3017; program cu publicul:marți și joi orele, 14-16
   BIROUL AVIZĂRI CONTRACTE
Șef birou Mihaela Ciolacu Tel. 021/305.55.00/
Informații de interes public [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
   SERVICIUL LEGISLATIE
Șef serviciu Lupsan Florentina Carmen Audiențe: joi 11-14 Tel. 021/305.55.00/3014/3015
 SERVICIUL PENTRU RELAȚIA CU MASS-MEDIA
Șef serviciu Geanina Manuela Dediu B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București Tel. 021305.55.00/5102/5096
Informații de interes public [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
 DIRECȚIA AFACERI EXTERNE ȘI PROTOCOL
DIRECTOR EXECUTIV Ligia Mirela Minca, B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București; Dir exec. Tel. secretariat 021.305.55.00/1149; Audiențe în fiecare miercuri, între 10.00-12.00 la camera 145
Informații de interes public [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
   SERVICIUL DE REPREZENTARE EXTERNĂ
Șef serviciu; Tel. 021/305.55.00/1150; Atributii ale Serviciului de Reprezentare Externă:
   ATRIBUTII ALE SERVICIULUI DE REPREZENTARE EXTERNĂ
   SERVICIUL DE REPREZENTARE INTERNĂ
Șef serviciu Cuparencu Anne-Marie-Cristina; Tel. 021/305.55.00/
   ATRIBUTII ALE SERVICIULUI DE REPREZENTARE INTERNĂ
 DIRECȚIA IMPLEMENTARE POLITICI PUBLICE
Director Executiv CELINA CECILIA RUSU B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București Tel. secretariat 021/305.55.00/1131/1133
  SERVICIUL ELABORARE ȘI PLANIFICARE POLITICI PUBLICE
Șef serviciu Adriana Simona Duțu tel 021305.55.00/1169
  SERVICIUL RELAȚII INTERINSTITUȚIONALE ȘI DEZVOLTARE LOCALĂ
Șef serviciu Carmen Alina Mihai, tel 021305.55.00/
 DIRECȚIA INTEGRARE STRĂINI SI DIVERSITATE
Director Executiv DUMITRESCU IRINA; B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București;tel 021305.55.00/1140
  SERVICIUL PENTRU INTEGRARE LOCALĂ A STRĂINILOR
Șef serviciu Irina Dumitrescu tel 021.305.55.00/1141
  SERVICIUL PENTRU DIALOG MULTICULTURAL SI DIVERSITATE
Șef serviciu Luchian Sorin Rasvan , tel 021.305.55.00/1139
 CORPUL DE CONTROL AL PRIMARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Director Executiv Catana Dumitru B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București Secretariat 021/305.55.00/
  SERVICIUL CONTROL INSTITUTIONAL
Șef serviciu Dumitrescu Cristiana tel 021.305.55.00/
  SERVICIUL CONTROLUL GESTIONARII SI UTILIZARII FONDURILOR
Șef serviciu Ion Marin; tel 021.305.55.00/
  COMPARTIMENT SECRETARIAT
Șef serviciu , tel 021.305.55.00/