Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA FINANCIAR CONTABILITATE
Director executiv FLOREA ION; Audiențe: Miercuri 13:00-15:00
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL FINANCIAR
Șef serviciu Mirela Marica Tel.021305.55.00/
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL CONTABILITATE
Șef serviciu Victor Stanuca Tel.021.305.55.00/2454
Probleme diverse [Termen:30 zile]
    COMPARTIMENTUL FINANCIAR CHELTUIELI CURENTE
Șef serviciu Tel. 021305.55.00/4145
Probleme diverse [Termen:30 zile]
    BIROUL FINANCIAR INVESTIȚII
Șef Birou Anasia Opritescu Roxana Elena; Tel.021/305.55.00/4141
Probleme diverse [Termen:30 zile]