Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
SECRETAR GENERAL

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
SECRETAR GENERAL
GEORGIANA ZAMFIR Fax: 021.305.55.13 Audiențe Luni orele 12,00-ultimul petent; Programări audiențe luni, marți, joi, vineri: 8.30-13.00;14.00-16.30;miercuri: 8.30-13.00;14-18.30,
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Probleme secretariat CGMB [Termen:30 zile]
  CABINET SECRETAR GENERAL
Tel.021/305.55.00/3101
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
 DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Director Executiv FLORICA VLĂDUȚ B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București Tel. secretariat 021.305.55.00/3064 Audiențe Miercuri 10:00-12:00
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Informații de interes public [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL EVIDENȚĂ URMĂRIRE ACTE ADMINISTRATIVE
Șef serviciu , Tel.021/305.55.00/ Audiențe Joi 12-15
Reglementare măsuri de ordine publică, siguranță cetățean și circulație [Termen:30 zile]
Eliberare copii pt. dispozitii, decizii, hotarari C.G.M.B. [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL ARHIVĂ ACTE ADMINISTRATIVE
Șef serviciu Tudor Cornel Cristian,Tel.021/305.55.00/;AUDIENTE Joi 12-15 Cererile trebuie să conțină: numele și prenumele petiționarului,adresa exactă și completă a petiționarului
Copie acte contabilitate [Termen:30 zile]
Copie dosare autorizatie construcție imobile din 1913-1992 [Termen:30 zile]
Copie dosare carti de munca - personal P.M.B. [Termen:30 zile]
Copie ștate salarii [Termen:30 zile]
Copii avize serviciul cadastru [Termen:30 zile]
Copii decizii PMB din perioada 1950-1989 [Termen:30 zile]
Copii decrete de expropriere in vederea construirii de locuinte [Termen:30 zile]
Probleme arhivă acte administrative [Termen:30 zile]
Eliberare copii autorizații de vânzare [Termen:30 zile]
Eliberare copii autorizații de instrăinare [Termen:30 zile]
Eliberare copii autorizații de parta [Termen:30 zile]
Eliberare copii acorduri unice [Termen:30 zile]
Eliberare copii certificate urbanism [Termen:30 zile]
Eliberare copii decizii C.P.M.B. [Termen:30 zile]
Eliberare copii dispozitii P.M.B. [Termen:30 zile]
Eliberare copii hotărâri C.G.M.B. [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
 DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ
Director Executiv Brod Mariana; B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București; Audiențe: Marți 11:00-13:00; Tel secretariat 021/305.55.00/3029/3028
  SERVICIUL TRANSPARENTĂ DECIZIONALĂ
Șef serviciu SUNICA NICOLETA Tel. 021/305.55.00/3021/3022
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Informații de interes public [Termen:30 zile]
  BIROUL PENTRU APLICAREA LEGII NR. 52/2003
Șef birou SERBAN(MIU) ELENA LILIANA Tel.021305.55.00/3044/3021
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI TEHNICĂ LEGISTLATIVĂ
Șef serviciu Tel.021305.55.00/3017/3030
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL ASISTARE COMISII
Șef serviciu Tel.021/305.55.00/
Probleme diverse [Termen:30 zile]
  SERVICIUL EVIDENTA HOTARARI CGMB
Șef serviciu Dragomir Cezar Nicolae Tel.021/305.55.00/
Probleme diverse [Termen:30 zile]