11.12.2023 - Stadiul rezolvării cererilor adresate PMB
Ultima actualizare a fost făcută la 20.09.2021
Număr de inregistrare
din Ziua Luna Anul
Completați casetele cu informațiile cerute conform bonului primit la CIDRC - Registratura PMB
Program Registratura - CIDRC si Casieria PMB
Luni, Marți, Joi, Vineri - 08,30-16,30
Miercuri - 08,30-18,30
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 42 București
Telefon: 021/302.15.15/Punct de informare 7215,7216;Relatii cu publicul Urbanism 7221; Relatii cu publicul Transporturi + Utilitati publice 7222; Relatii cu publicul Patrimoniu 7223; Relatii cu publicul Venituri 7224;
Casierie 7228; Audiente 7229,7230 fax. 021.302.15.25