22.1.2019 - Stadiul rezolvării cererilor adresate PMB
Ultima actualizare a fost făcută la 22.01.2019
Număr de inregistrare
din Ziua Luna Anul
Completați casetele cu informațiile cerute conform bonului primit la CIDRC - Registratura PMB
Program Registratura - CIDRC si Casieria PMB
Luni, Marți, Joi, Vineri - 08,30-16,30
Miercuri - 08,30-18,30
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 42 București
Telefon: 021/302.15.15/Punct de informare 4215,4216;Relatii cu publicul Urbanism 4221; Relatii cu publicul Transporturi + Utilitati publice 4222; Relatii cu publicul Patrimoniu 4223; Relatii cu publicul Venituri 4224;
Casierie 4228; Audiente 4229,4230 fax. 021/3021529/4325