Dizolvarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform Legii 215/2001 a Administratiei Publice locale, art.57.
 Art. 57. -
      (1) Consiliul local poate fi dizolvat daca a adoptat, intr-un interval de cel mult 6 luni, cel putin 3 hotarari care au fost anulate de instanta de contencios administrativ prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila.
      (2) Dizolvarea consiliului local se face prin hotarare a Guvernului, la propunerea motivata a prefectului, bazata pe hotararile judecatoresti ramase definitive si irevocabile.
      (3) Hotararea de dizolvare poate fi atacata de oricare dintre consilieri la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In acest caz procedura prealabila prevazuta de lege nu se mai efectueaza, iar introducerea actiunii suspenda executarea masurii de dizolvare.
      (4) Data pentru organizarea alegerii noului consiliu local se stabileste de Guvern, la propunerea prefectului, in termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (3) sau, dupa caz, de la pronuntarea unei hotarari judecatoresti, ramasa definitiva si irevocabila, prin care a fost respinsa actiunea consilierilor.
      (5) Pana la constituirea noului consiliu local primarul, viceprimarul sau, in absenta acestora, secretarul va rezolva problemele curente ale comunei sau ale orasului, potrivit competentelor si atributiilor ce ii revin, potrivit legii.

- Hotaririle Consiliului General al Municipiului Bucuresti anulate de Instanta de Contencios Administrativ

- Hotaririle Consiliului General al Municipiului Bucuresti atacate in Instanta de Contencios Administrativ