Selectati platile pentru cheltuieli curente facute

incepand cu:        pâna la:


obs.
: data se scrie sub forma LL/ZZ/AA , ex.:03/22/09 pentru 22 martie 2009;
pentru a vedea toate inregistrarile, lasati ambele campuri necompletate.