ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL

Total sedinte in baza de date:265
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
26 mai 2016
13:00
Preşedinte de şedinţă: Dinu Maria Mirela
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea de modificări în bugetul şi în lista obiectivelor de investiţii anexă la buget a Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale pe anul 2016 pentru Spitalul Gomoiu
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în bugetul Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti pe anul 2016
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2016 a sumei de 37.007 mii lei de la bugetul de stat pentru echipamente medicale, aprobarea unor modificări în structura bugetului Municipiului Bucureşti pe anul 2016 pentru asigurarea cofinanţării de 10% de la bugetul local aferentă sumei de la bugetul de stat pentru echipamente medicale şi a subvenţiei de la bugetul local pentru Teatrul Stela Popescu, precum şi aprobarea bugetului Teatrului Stela Popescu pe anul 2016
4. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de finanţare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic de Ortopedie Foişor” şi restituirea sumelor primite de la MDRAP
5. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 56/27.03.2014 privind efectuarea operaţiunilor de salubrizare şi întreţinere a unor poduri şi pasaje pe raza Municipiului Bucureşti
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Criteriilor de Selecţie minime pentru selectarea operatorului de salubrizare – activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Bucureşti şi modelul de contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare - activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare în Municipiul Bucureşti
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru consolidarea imobilului situat în Bucureşti, str. Blănari nr. 9, sector 3
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare pentru consolidarea imobilului situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 31, sector 1
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – revizuit 2015
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind elaborarea şi avizarea planurilor de amenajare a parcurilor/grădinilor publice, a scuarurilor şi spaţiilor verzi aferente căilor de circulaţie sau cursurilor existente pe teritoriul Municipiului Bucureşti
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 41/25.02.2013 privind transmiterea imobilului situat în Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 250, sector 6 din administrarea Regiei Autonome de Transport Bucureşti în administrarea Circ & Variete Globus Bucureşti
12. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului – teren situat în Bd. Dinicu Golescu nr. 40, sector 1, având destinaţia de parc, din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 136/2015 privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Bucureşti a terenului în suprafaţă de 7,5 ha, situat în Bucureşti, Şos. Nordului nr. 7-9, sector 1, ce face obiectul Deciziei nr. 559R din 12.05.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a IV-a Civilă
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procesului de elaborare a „Strategiei Culturale a Municipiului Bucureşti 2017 – 2027” şi a „Strategiei de dezvoltare multianuală a turismului în Municipiul Bucureşti 2017 – 2027”
15. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă în vederea realizării în comun a proiectului „Mari scriitori români – scriitori bucureşteni” sub auspiciile Academiei Române
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Municipiul Bucureşti şi Asociaţia Pro Societate Sf. Ciprian, în vederea organizării "Festivalului istoric Bucureşti-2017"
17. Proiect de hotărâre privind participarea Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti- CreArT, Teatrului Tineretului Metropolis, Teatrului de Animaţie ”Ţăndărică”, Teatrului C.I. Nottara, Circ & Variete Globus, Centrului de Cultură, Palatele Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului, Teatrului Excelsior, Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, Teatrului Ion Creangă, Operei Comice pentru Copii şi Teatrului Mic, în calitate de membri fondatori, la constituirea ASOCIAŢIEI „FORUMUL PENTRU INIŢIATIVA ŞI PARTENERIAT AL INSTITUŢIILOR DE CULTURĂ”
18. Proiect de hotărâre privind transferul suprafeţei de teren în suprafaţă de 450 mp şi a unei cote de 22% aferente imobilului situat în Piaţa Alexandru Lahovary nr. 7, sector 1, din administrarea Administraţiei Monumentelor şi Patrimoniului Turistic în administrarea Centrului de Creaţie, Artă şi Tradiţie a Municipiului Bucureşti
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Municipiul Bucureşti şi Consiliul Concurenţei
20. Proiect de hotărâre privind adoptarea Declaraţiei Primarilor şi Liderilor Locali privind antisemitismul
21. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului Bucureşti
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării numărului total de posturi şi a statului de funcţii ale Centrului de Protecţie a Plantelor Bucureşti
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local Sector 6, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6, cu Asociaţia „Kinetic Therapy” în vederea implementării în comun a proiectului „Kinetic Therapy”
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local Sector 3, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, cu Asociaţia SOMARO – Magazinul Social, în vederea deschiderii unui magazin social SOMARO
25. Proiect de hotărâre privind utilizarea gratuită a parcărilor publice de utilitate publică generală de pe teritoriul Municipiului Bucureşti de către autoturismele hibrid şi cele electrice înmatriculate în Municipiul Bucureşti, precum şi aprobarea modelului vignetei de identificare
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Ansamblul urban complex – Pod Mihai Vodă, pod pietonal şi pentru biciclişti peste Dâmboviţa şi parcaje subterane”
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Spaţiu public urban - Ansamblu urban Domniţa Bălaşa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiţie”
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Piaţa Constituţiei – spaţiu public cu parcaj subteran”
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Recondiţionarea şi crearea structurii de sprijinire a afacerilor
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (Nord)”
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare spaţiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (Sud)”
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Parcaj subteran – Uranus – Piaţa Rahova”
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiilor de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Traseu prioritar pietonal şi de biciclişti” (include 42 de subproiecte)
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare spaţiu public zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje”
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Proiect Cheiul Dâmboviţei Unirii – Izvor, Splaiul Independenţei, Pod Unirii – Pod Izvor
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „ Nod Intermodal de transport Piaţa Romană”
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare Bd. Unirii de la Piaţa Constituţiei la Piaţa Unirii cu traversare la str. George Georgescu”
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reconfigurare Calea Griviţei între Gara de Nord şi Calea Victoriei”
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reconfigurare Calea Moşilor între Strada Bărăţiei şi Bulevardul Carol I”
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Proiect amenajare şi modernizare Parc Izvor Haşdeu”
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Punerea în valoare a monumentelor de for public”
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Modernizare spaţiu public urban Piaţa de Flori George Coşbuc”
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii „Proiect Restaurarea Catacombe Hanul Stavropoleos şi Amenajarea Spaţiului Public Adiacent”
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de investiţii "Construirea Muzeului Multiculturalismului”
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Intr. Găeşti nr. 6, sector 5, Bucureşti
46. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic Zonal Calea Floreasca nr. 159-165, sector 1, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/28.04.2011
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) - Str. G-ral Nicolae Dona nr. 20, sector 1, Bucureşti
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Str. Spătarul Preda nr. 2, sector 5, Bucureşti
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Aleea Teişani nr. 210-212 şi nr. 214-216, sector 1, Bucureşti
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) –Str. Şelari nr. 4, Str. Smârdan nr. 27, sector 3
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) – Str. Av. Nicolae Velescu nr. 7, sector 1, Bucureşti
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Şoseaua Dobroieşti nr. 86, sector 2, Bucureşti
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – Str. Fabrica de Cărămidă – Lacul Griviţa, sector 1, Bucureşti
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Drumul Cooperativei nr. 20A, sector 5, Bucureşti
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - Şoseaua Bucureşti - Ploieşti nr. 1-1B, sector 1, Bucureşti
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - str. Izbiceni nr. 102F, sector 1, Bucureşti
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) – str. Miercani nr. 23, sector 1
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) – str. Maxim Gorki nr. 28-30, sector 1
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie: