ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:272
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
11 oct 2016
11:00
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind numirea administratorului special la Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice - RADET Bucureşti
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea art. 1 din Hotărârea C.G.M.B. nr. 180/25.08.2016 privind predarea către Consiliul Local al Sectorului 5 a competenţelor de înfiinţare, organizare, atribuire şi derulare a activităţilor serviciului public de salubrizare în sectorul 5 al Municipiului Bucureşti, de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 11.10.2016