ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:332
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
14 feb 2020
09:00
Preşedinte de şedinţă: Pavel Marius Adrian
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general al domnului Baicu Alexandru Ciudin - Comisia de validare
2. Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului de investiții parc – zona Prelungirea Ghencea Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică și de Disciplină
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Clar – pentru Copii” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 308/14.06.2018, privind aprobarea proiectului ”Newborn – Oncofertilitate” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere dintre municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Fundația Crucea Alb – Galbenă din România, în vederea implementării în comun a proiectului ”Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri integrate la domiciliu din Municipiul București” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
6. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de cetățean de onoare al Municipiului București unor personalități medicale Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
7. Proiect de hotărâre conferirea post – mortem a Titlului de Excelență în domeniul medical domnului Prof. Univ. Dr. Alexandru Pesamosca Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii Piața Alexandru Pesamosca, doctor, spațiului public situat la intersecția dintre strada Vasile Nițu, sergent, cu strada Emil Racoviță și respectiv B-dul Alexandru Obregia, sector 4, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
9. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de cetățean de onoare al Municipiului București doamnelor Mirabela Dauer, Dida Drăgan, Corina Chiriac și Ioana Angela Similea, reprezentante de seamă ale muzicii ușoare românești Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
10. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de identificare, negociere și achiziționare a unui teren cu destinația dezvoltare investiții pentru gestiunea deșeurilor Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică și de Disciplină
11. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia patrimoniu - Comisia Juridică și de Disciplină
12. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Sală de sport” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică și de Disciplină
13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea denumirilor unor artere din Nomenclatorul stradal al Municipiului București aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 436/26.07.2018 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia patrimoniu - Comisia Juridică și de Disciplină
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al municipiului București pe anul 2020 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Pajurei, Nr. 3B, Bucureștii Noi Nr. 50, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Griviței Nr. 391A, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Modificare și actualizare PUZ Coordonator Sector 6, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Gh. Ionescu Sisești nr. 54 – 58/Drumul Regimentului , nr. 35 – 37, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Ștefan Holban nr. 38A, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Inginer Iorceanu Spiridon nr. 37, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șos. Electronicii Nr. 44B - 44C, Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Tăbăcarilor nr. 24-26, Sector 4 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Magnoliei Nr. 125, Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Intrarea Pogănești nr. 10, LOT 6, Sector 4, NC 207212 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 de a se asocia cu Administrația Străzilor București, în vederea realizării în comun a lucrărilor de interes public local pe străzile administrate de acesta, aflate pe raza administrativ – teritorială a Sectorului 5 al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia pentru Relații Internaționale, Cooperare și Asociere cu Alte Autorități Publice - Comisia Juridică și de Disciplină
26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2 de a hotărî cu privire la încheierea unui acord pentru derularea proiectului ”Școala Socială Sportivă”, în parteneriat cu Asociația FDP – Protagoniști în educație Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică - Comisia pentru Relații Internaționale, Cooperare și Asociere cu Alte Autorități Publice - Comisia Juridică și de Disciplină
27. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului București cu Orașul Voluntari, pentru aprobarea celor două acorduri de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor depuse de Primăria Voluntari în cadrul POR 2014 – 2020, ce vizează achiziția de autobuze electrice Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Juridică și de Disciplină
28. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor truse de prim ajutor către cetățenii locatari ai imobilelor expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc seismic care prezintă pericol public ai imobilelor încadrate în clasa I de risc seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
29. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr. 3 – „Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al municipiului București”, parte integrantă a Anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 625/2019 privind avizarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov, stabilirea modalității de gestiune a serviciului public de alimentare cu energie termică în arealul deservit de Asociație, acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov pentru delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică și atribuirea directă a contractului de delegare către operatorul regional Compania Municipală Termoenergetică București S.A., precum și avizarea proiectului contractului de delegare a gestiunii directe a serviciului public de alimentare cu energie termică, activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în arealul deservit de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilități Publice - Comisia Juridică și de Disciplină
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării de la 2% la 5% a cotei corespunzătoare cheltuielilor de dezvoltare și modernizare a SACET, ca parte componentă a tarifelor locale pentru energia termica Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilități Publice - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului ”Masca” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramaturgilor Români Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București ARCUB Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
36. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 3 martie 2020 – 2 iunie 2020 Secretarul General al Municipiului București
37. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție formată din 5 membri, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Consiliului de Administrație al Companiei Municipale Cimitire București S.A. și aprobarea scrisorii de așteptări conform dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă și întreprinderile publice Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
38. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București, în Consiliul de Administrație al societății pe acțiuni RER Ecologic Service București REBU S.A. Inițiator – Consilieri Generali Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică și de Disciplină
39. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București Inițiator – Consilieri Generali Comisii: - Comisia Juridică și de Disciplină
40. Întrebări și Interpelări
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 14.02.2020