ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:293
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
22 nov 2017
10:00
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul București și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, în vederea demarării proiectului „Centura Verde a Municipiului București”
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Municipiul București pentru asigurarea contribuției proprii a deținătorilor clădirilor, în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural-arhitecturală a anvelopei acestora
3. Proiect de hotărâre privind asigurarea de către Municipiul București a sumelor reprezentând cota de contribuție proprie a proprietarilor de spații comerciale situate la parterul imobilului din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, București și modalitatea de recuperare a acestor sume
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură (tehnico-edilitare și stradale) de pe teritoriul Municipiului București
5. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Helmuth Duckadam
6. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Dorin Petruț – colonel în retragere
7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Daniel Porumb – plutonier major în retragere
8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Eugen–Valentin Pătru – caporal
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața Radu Anton Câmpeanu spațiului public aflat la intersecția dintre Calea Griviței cu Calea Victoriei
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar a imobilelor situate în București, str. Biserica Enei nr. 14, sector 1, str. Franceză nr. 30, sector 3 și str. Spătarului nr. 36, sector 2 în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic pe perioada consolidării
11. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a imobilului din str. Berzei nr. 21, sector 1
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Protoieriei Sectorului VI Capitală a terenului în suprafață de 149 mp, situat în str. Cernișoara, sector 6, în vederea construirii unei biserici în Cartierul Militari
13. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice București a unei părți din imobilul 1049 situat în B-dul Timișoara nr. 5, sector 6
14. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat la parterul imobilului din Intrarea Drăgușa nr. 8, sector 4
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în str. Ritmului nr. 21, sector 2, în suprafață de 94 mp, teren aparținând domeniului privat al statului român, necesar realizării extinderii unui imobil cu destinația de locuințe colective
16. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București a imobilelor situate în str. Secerei nr. 102-104, nr. 106 și nr. 108-110, sector 4 și darea acestor bunuri în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4
17. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, imobilul teren în suprafață de 968 mp situat în str. Secerei nr. 106A – Secerei fără număr, sector 4
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor între entitățile juridice la care Municipiul București este acționar majoritar
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal Intrarea Tudor Ștefan nr. 31A, nr. 33, nr. 33A, nr. 35 și nr. 37, sector 1, București
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Strada Baia de Aramă nr. 1, sector 2, București
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Bd. Expoziției nr. 24A, sector 1, București
22. Proiect de hotărâre privind inițierea, pregătirea și implementarea proiectului „Primăria Copiilor”
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 19/2017 privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere întocmite în baza criteriilor și punctajelor stabilite conform prevederilor de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale și aprobate prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 162/2015, prevăzute în anexa nr. 2
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de partener, la proiectul „A Safer Life For Olden Women: Training Professionals And Implementing Cooperation Mechanisms For Combating Violence And Abuse Against Older Women” (O viață mai sigură pentru femeile vârstnice: pregătirea profesioniștilor și implementarea mecanismelor de cooperare pentru combaterea violenței și abuzului împotriva femeilor vârstnice)
25. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Guvernanță Corporativă și a Serviciului EURO – 2020, precum și modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 305/2013
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Regiei Autonome de Transport București
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei municipale pentru apa uzată pentru anul 2017 calculată conform anexei nr. 2 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 317/2008
28. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București în vederea aderării Sectorului 4 la „Convenția Primarilor privind Clima și Energia (Convent of Majors for Climate & Energy)
29. Întrebări – interpelări
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 22.11.2017