ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:348
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
28 dec 2020
19:00
Preşedinte de şedinţă: Cosmin Victor Smighelschi
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății de Transport București STB S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor - Comisia juridică şi de disciplină
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor - Comisia juridică şi de disciplină
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor - Comisia juridică şi de disciplină
4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 421/21.12.2020 privind desemnarea reprezentanților municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, în Adunarea Generală a Acționarilor a societății pe acțiuni Compania Municipală Termoenergetica București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia pentru mediul de afaceri, comerț, turism și protecția consumatorilor - Comisia juridică şi de disciplină
5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 401/21.12.2020 privind înființarea comisiei speciale pentru monitorizarea companiilor municipale Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia economică, buget, finanțe și credite externe - Comisia juridică şi de disciplină
6. Întrebări și interpelări
7. PROIECT DE HOTARARE SUPLIMENTAR: privind modificarea si completarea H.C.G.M.B. nr 139/2020 privind stabilirea nivelurilor si taxelor locale in municipiul Bucuresti, incepand cu anul 2021
8. PROIECT DE HOTARARE SUPLIMENTAR: HOTARARE privind desemnarea reprezentantilor Municipiului Bucuresti, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in Adunarea Generals a Asociatiei Centru Municipal pentru Dialog Bucure§ti, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, constituita prin asocierea intre Municipiului Bucuresti, Centrul pentru Tineret al Municipiului Bucuresti si Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti
9. PROIECT DE HOTARARE SUPLIMENTAR: privind desemnarea reprezentantilor Consiliului General al Municipiului Bucure!sti in cadrul Centrului Municipiului Bucuresti de Coordonare si Conducere a lnterventiei pentru sprijinirea activitatii centrelor operative de vaccinare
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 28.12.2020