ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:275
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
24 nov 2016
13:00
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unui incubator de afaceri prin participarea Municipiului Bucureşti, în calitate de fondator la finanţarea şi realizarea proiectului municipal de interes public „Bucureşti Start –up”
2. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestui serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti
3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Proiecte şi Programe Educaţionale şi Sportive pentru Copii şi Tineret Bucureşti
4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Centrului de Servicii Comunitare pentru Tineri al Municipiului Bucureşti şi aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestuia
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în bugetul Municipiului Bucureşti pe anul 2016
6. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bucureşti la proiectul „Resurse educaţionale pentru profesori speciali” prin accesarea Programului Operaţional Capital Uman, Axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe”, Obiectivul Specific 6.6. „Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi ale unei şcoli incluzive”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului Tineretului „Metropolis”
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Animaţie „Ţăndărică”
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului de Comedie
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului Odeon
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Teatrului Masca
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Bibliotecii Metropolitane Bucureşti
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafaţă de 56,3 mp, situat în Bd. Tineretului nr. 10, sector 4, din domeniul public al Municipiului Bucureşti în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale
14. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al Municipiului Bucureşti şi administrarea Administraţiei Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Sănătăţii a imobilului în suprafaţă de 614 mp situat în Şos. Ştefan cel Mare nr. 21, sector 2
15. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de a emite o hotărâre privind transmiterea unei părţi din imobilul 1049 Bucureşti, în suprafaţă de 901 mp, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Bucureşti şi abrogarea HCGMB nr. 56/31.03.2015
16. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului Bucureşti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moştenitor nr. 50/15.11.2016 situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 128A, etaj 1, apartament 5, sector 1 şi transmiterea acestuia în administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar
17. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de modificare şi completare a Hotărârii Guvernului nr. 699/26.08.2015 privind schimbarea regimului juridic al unei părţi dintr-un imobil situat în Municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu PUD – Str. Gladiolelor nr. 13A, sector 4, Bucureşti
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 24.11.2016