ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:311
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
06 sep 2018
16:00
Preşedinte de şedinţă: Catana Claudiu Daniel
1. Proiect de hotărâre privind achiziționarea a 7 terenuri în suprafață totală de 46.088 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143 – 147, sectorul 2 - „Parc Verdi”
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru, al Caietului de sarcini și a contractului de atribuire în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului public de transport local în regim de taxi
3. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov
4. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat în vederea semnării actului constitutiv al Societății de Transport București – STB S.A.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea și dotarea liniei de tramvai nr. 55” și a cheltuielilor legate de acest proiect
6. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a imobilului „Parcul Național” din Bd. Basarabia nr. 25 – 35, sector 2 în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan – zone pentru UEFA EURO 2020
7. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Consiliului Local Sector 2 în administrarea directă a Consiliului General al Municipiului București, a Teatrului de Vară situat în str. Arh. Hârjeu nr. 61, sector 2, în vederea amenajării unor spații de vizionare și fan – zone pentru UEFA EURO 2020
8. Proiect de hotărâre privind excluderea din lista anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 256/2008 a unui spațiu de 232,10 mp și declararea acestuia împreună cu un alt spațiu de 80 mp, ambele situate în imobilul din B-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5, ca bunuri ce aparțin domeniului public al Municipiului București
9. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord-cadru de consultanță și reprezentare juridică a Regiei Autonome de Transport București
10. Proiect de hotărâre priind trecerea din domeniul public a Municipiului București în domeniul privat al Municipiului București a unui imobil situat în str. Dristor nr. 102, sector 3 în vederea casării și demolării
11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la cooperarea cu Universitatea București, în vederea finanțării și derulării în comun a proiectului „Elevi și studenți în Anul Centenarului” în perioada 1 octombrie 2018 – 30 noiembrie 2019
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 06.09.2018