ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:344
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
07 sep 2020
11:00
Preşedinte de şedinţă:
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Școli Sănătoase în București” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Testare pentru depistarea anticorpilor COVID–19” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 210/18.06.2020, privind aprobarea proiectului „Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului social ”Supa Comunitară” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii Centrelor de zi aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială ai Căminului pentru persoane vârstnice al Municipiului București – Academician ”Nicolae Cajal” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Academician Maya Simionescu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Academician Constantin Bălăceanu-Stolnici Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
9. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Academician Dumitru Radu Popescu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Prof. Univ. dr. Cătălina Poiană Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
11. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Bianca Ionescu - Ballo Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
12. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Mitică Popescu (Dumitru Popescu) Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
13. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Horațiu Mălăele (Valentin Horațiu Mălăele) Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică și de Disciplină
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 96/19.05.2005, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 487/17.09.2019; Hotărârii C.G.M.B. nr. 321/14.06.2018; Hotărârii C.G.M.B. nr. 143/30.08.2012, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 394/26.07.2018; Hotărârii C.G.M.B. nr. 293/31.08.2009, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 394/26.07.2018; Hotărârii C.G.M.B. nr. 142/30.08.2012, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 394/26.07.2018; Hotărârii C.G.M.B. nr. 292/22.12.2005, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/30.05.2019; Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/23.04.2019; Hotărârii C.G.M.B. nr. 296/31.08.2009, modificată prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 394/26.07.2018, în vederea asigurării finantării din transferuri de la bugetul de stat, pentru imobilele cuprinse în programul de finanțare pentru realizarea lucrărilor de consolidare Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
15. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 77/26.02.2019, a Hotărârii C.G.M.B. nr. 203/23.04.2019 și a Hotărârii C.G.M.B. nr. 275/30.05.2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 734/18.12.2019, cu modificările și completările ulterioare Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții – lucrări de reabilitare, consolidare, refuncționalizare, împrejmuire și organizarea execuției pentru imobilul din str. Sf. Vineri nr. 7, sector 3, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”Drum de acces în Cartier Henri Coandă prin Str. Biharia” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea spațiului cu destinație medicală situat în imobilul din Calea Dudești nr. 102 – 104, corp clădire C3, etaj 1, în suprafață măsurată de 25 mp, împreună cu cota parte din spațiul comun aferent, aflat în proprietatea Municipiului București, în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, pentru Spitalul de Pneumoftiziologie ”Sf. Ștefan” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică și de Disciplină
20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 231/18.06.2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp, din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică și de Disciplină
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 376/24.11.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici, a devizului general pe proiect și a devizelor generale pe contracte pentru proiectul "Finalizarea Stației de Epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare și a canalului colector Dâmbovița (Caseta) în Municipiul București - Etapa II", modificată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 691/18.12.2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia pentru Utilități Publice - Comisia Juridică și de Disciplină
22. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică și de Disciplină
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 214/2020 privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor București în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în Bld. Regina Elisabeta nr. 75 (fost Bld. Mihail Kogălniceanu nr. 55), sector 5, în vederea implementării proiectului social „Bebe de București” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică și de Disciplină
24. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2, București de a hotărî cu privire la Asocierea dintre Consiliul Local al Sectorului 2 și Administrația Străzilor București, în vederea realizării lucrărilor de interes public local referitoare la modernizarea, reconfigurarea, întreținerea și amenajarea/reamenajarea spațiilor publice situate pe rețeaua stradală principală din Sectorul 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia pentru Relații Internaționale, Cooperare și Asociere cu Alte Autorități Publice - Comisia Juridică și de Disciplină
25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de Cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, în scopul finanțării unor cheltuieli de investiții și realizări în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de activități de interes public Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Relații Internaționale, Cooperare și Asociere cu Alte Autorități Publice - Comisia Juridică și de Disciplină
26. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 141/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare Inițiator – Consilieri Generali
27. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general al doamnei Mureșan Manuela Inițiator – Comisia de validare
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 13.08.2020