ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:284
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
27 apr 2017
12:00
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București, activitatea proprie pe anul 2016
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2016
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Municipiului București la 31.03.2017
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 22/2017 privind aprobarea înființării societății pe acțiuni S.C. Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 203/2007 privind participarea Municipiului București la ECAD (European Cities Against Drugs)
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului de realizare a unui Centru de transplant multi-organ în cadrul Spitalului Clinic „Sfânta Maria” prin construirea unui corp de clădire în cadrul Spitalului Clinic „Sfânta Maria”
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 103/2015 privind darea în folosință gratuită Fundației Ronald S. Lauder România a imobilului teren în suprafață de 1015 mp, situat la intersecția străzii Cluceru Udricani cu str. Iuliu Barasch, sector 3, în vederea amenajării unui teren de sport
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Străzilor București a spațiului situat în Bd. Regina Elisabeta nr. 75, sector 5
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Teatrului Masca în administrarea Teatrului Excelsior a imobilului situat în Bd. Bucureștii Noi nr. 66, sector 1
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea integrală din administrarea Teatrului Odeon în administrarea Operei Comice pentru Copii a imobilului situat în București, Calea Giulești nr. 16, sector 6
11. Proiect de hotărâre privind interzicerea folosirii animalelor în circuri pe raza administrativă a Municipiului București
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei pentru protecția și bunăstarea animalelor în Municipiul București”
13. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al domnului Poșircaru Ion
14. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Berceanu Octavian Alexandru
15. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Marinescu Sorin Dumitru
16. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Radu Elena
17. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Ivan Florin
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 27.04.2017