ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:372
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
12 oct 2021
18:00
Preşedinte de şedinţă:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința extraordinară convocată de îndată din data de 12.10.2021
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia juridică şi de disciplină


2. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unei părți din terenul situat în Șoseaua Pipera nr. 55 și nr. 63 – 65, sector 2, în vederea operaționalizării unității modulare din zona Pipera
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de patrimoniu
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină


3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Municipiului București pe anul 2021 și validarea modificărilor aduse prin Dispoziția Primarului General al Municipiului București nr. 985/07.10.2021 privind modificarea bugetului local al Municipiului București pe anul 2021 pentru punerea în aplicare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2021 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia economică, buget, finanțe și credite externe
- Comisia juridică şi de disciplină


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru darea în folosință gratuită a șapte autoturisme aflate în domeniul privat al Municipiului București către Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București, în vederea desfășurării activității specifice
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de sănătate, sport și protecție socială
- Comisia juridică şi de disciplină


 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
Convocator Ședința ordinară a Consiliului General din data de 02.06.2021