ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:338
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
18 iun 2020
11:00
Preşedinte de şedinţă:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 18 iunie 2020 – 17 septembrie 2020 Inițiator – Secretarul General al Municipiului București
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Olteanu Cristian Marian și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București Inițiator – Secretarul General al Municipiului București
3. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al domnului Kansou Hazem Alexandru și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București Inițiator – Secretarul General al Municipiului București
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Testăm pentru a salva economia și locurile de muncă” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
5. Proiect de hotărâre pentru radierea din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 109/2003 privind actualizarea listei spațiilor comerciale și de prestări servicii care vor fi vândute în baza Legii nr. 550/2002 a spațiilor cu altă destinație situate în str. Calea Plevnei nr. 98, bloc 10C, sector 1, în suprafață de 599,57 mp. și în bd. Decebal nr. 11, bloc S14, sector 3, în suprafață de 1850,77 mp Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului educațional și cultural ”Muzeul Copiilor” și transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București ARCUB a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în București, Sectorul 3, Bulevardul Decebal, nr. 11, bloc S14, parter, în vederea derulării acestuia Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință, situat în Calea Plevnei, nr. 98, Bl. 10 C, Sector 1, cu destinația servicii sociale pentru categorii defavorizate Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în Bulevardul Regina Elisabeta, nr. 75 (fost B-dul Mihail Kogălniceanu, nr. 55), sector 5, în vederea implementării proiectului social ”Bebe de București” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
9. Proiect de hotărâre privind amenajarea zonei „Promenada cu Fântâni” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia pentru Comerţ, Turism şi Protecţia Consumatorului - Comisia Juridică şi de Disciplină
10. Proiect de hotărâre privind scutirea, pentru durata stării de urgență decretată în anul 2020, de la plata taxei pentru utilizarea locurilor publice ca unități de alimentație publică și terase de vară situate pe domeniul public administrat de autoritățile din subordinea Consiliului General al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului General al Municipiului București nr. 244/23.04.2019 privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 724/2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
12. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București referitor la posibilitatea acordării unor facilități Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
13. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 2 - Regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Primarului General al municipiului București, aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 52/2020 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Digitalizarea spitalelor aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
15. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean al Municipiului București doamnei conf. Dr. Simin Aysel Florescu, domnului Dr. Emilian Ioan Imbri și domnului Dr. Sorin Petrea Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
16. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București pentru Ursu Ionuț – activist și voluntar Inițiator –Consilieri Generali Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
17. Proiect de hotărâre privind microciparea, identificarea, înregistrarea și sterilizarea gratuită a câinilor și pisicilor fără pedigree, cu deținător, de pe raza Municipiului București Inițiator – Consilieri Generali Comisii: - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic ”Prof. Dr. Theodor Burghele”, Şoseaua Panduri nr. 22, sector 5, Bucureşti Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, Calea Griviței, nr. 4, Sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Filantropia, Bd. Ion Mihalache, nr. 11-13, Sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul de Boli Cronice „Sfântul Luca” din Șoseaua Berceni, nr. 12, Sector 4, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Şoseaua Vergului, nr. 12, Sector 2, Bucureşti Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic “Sfânta Maria”, Bd. Ion Mihalache, nr. 37 – 39, Sector1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
24. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren și construcție aflate în proprietate privată, situat în Strada Gramont nr. 25, Sector 4, nr. cadastral 228858 în vederea efectuării lucrării de utilitate publică ”Lucrări de construcții necesare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru unitatea de învățământ Grădinița nr. 224” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze, pentru și în numele Municipiului București, terenul situat în Str. Aviator Popișteanu nr. 1A, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
26. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru suprafața de 1.992 mp din imobilul teren proprietate privată în suprafață totală de 2.000 mp de la adresa Șoseaua Giurgiului nr. 164 C, sector 4, nr. cadastral 203194, în vederea efectuării lucrărilor de interes public privind amenajarea de spații verzi și parcări Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
27. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței Civile nr. 14850/12.12.2016, situat în București, Str. Herța, nr. 6, bl. 64B, sc. 1, ap. 47, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
28. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 11/29.04.2020, situat în București, Str. Rodul Pământului, nr. 2, bl. P1, sc.2, parter, ap. 18, sector 3 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
29. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 41/14.04.2020, situat în București, Aleea Izvorul Oltului, nr. 1, bl. 26, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea listei anexă la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București – poziția 10556 – imobilul Teatrului Foarte Mic situat în B-dul. Carol I, nr. 21, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
31. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare nr. 19113/15.05.2020 având ca scop determinarea valorii pe piață a imobilului situat în București, Șos. Nordului nr. 140B denumit Satul Francez, compus din teren în suprafață de 29.048 mp și construcții aferente acestuia, în suprafață construită la sol de 5.106 mp Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru pentru închirierea prin licitație publică a unor spații cu altă destinație, disponibile în imobile (teren și construcții) în care își desfășoară activitatea medicală unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
33. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului raporturilor contractuale pentru locuințele sociale aflate în proprietatea publică a Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
34. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 15/29.01.2020 privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și al Legii nr. 14/2003 a partidelor politice, întocmite conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 113/2017, de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
36. .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Spital Metropolitan cu Funcțiuni Complementare, Centru de Excelență, Campus Universitar - Șos. Pipera nr. 55 și nr. 63 – 65, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) - Coordonator Sector 5, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Drumul Plaiul Nucului nr. 28 – 32, Lot. 1 – Lot. 2 – Lot. 3, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Romulus nr. 33, Sector 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Tudor Vianu, Nr. 46A, sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
41. Proiect de hotărâre privind Planului Urbanistic Zonal PUZ- Str. Sublocotenent Constantin Godeanu Nr. 151, NC258069, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Floreasca Nr. 66, Sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică și de Disciplină
43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2020 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare până la 100.000.000 lei, în vederea asigurării finanțării unor investiții publice de interes local Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia pentru Credite Externe şi Monitorizarea Derulării acestora - Comisia Juridică şi de Disciplină
45. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 805/22.11.2018 privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
46. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 420/31.07.2019 privind participarea municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate al Aerului în Municipiul București 2018 – 2022, aferent trimestrului I al anului 2020 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
48. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 345/15.11.2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Juridică şi de Disciplină
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului București pentru anul 2020 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Juridică şi de Disciplină
50. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a „Studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de călători, în regiunea București – Ilfov, către operatori regionali” și aprobarea modalității de gestiune a serviciului de transport public de călători în Municipiul București și Județul Ilfov Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
51. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Societatea de Transport Bucuresti STB S.A., în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
52. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Serviciul Transport Voluntari S.R.L., în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
53. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a proiectului de contract de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport pe 10 ani cu Ecotrans STCM S.R.L., în arealul deservit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
54. Proiect de hotărâre privind circulația autovehiculelor aparținând Primăriei Municipiului București, Primăriilor Sectoarelor 1 – 6 sau societăților aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului București sau consiliilor locale ale sectoarelor 1 – 6, destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5 t la șantierele de utilitate publică Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
55. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 78/14.02.2020 privind asocierea Municipiului București cu Orașul Chitila, pentru aprobarea acordurilor de parteneriat necesare semnării contractelor de finanțare aferente proiectelor depuse de Primăria Chitila în cadrul POR 2014 – 2020, ce vizează achiziția de autobuze electrice Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia pentru Credite Externe şi Monitorizarea Derulării acestora - Comisia Juridică şi de Disciplină
56. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî cu privire la încheierea unui Acord de înfrățire cu Municipiul Soroca din Republica Moldova Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
57. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 să hotărască cu privire la cooperarea cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, în vederea realizării în comun a unor acțiuni și proiecte de interes public local utilizând baza materială specifică din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 190 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
58. Proiect de hotărâre privind înființarea Direcției Generale de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public, prin contopirea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic cu Direcția de Arhitectură Peisagistică a Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Poliție Locală și Control a Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Circului Metropolitan București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Mic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții ale Școlii de Artă București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
63. Întrebări și interpelări
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 18.06.2020