ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:286
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
08 iun 2017
12:00
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-născuți
2. Proiect de hotărâre privind amplasarea rastelelor de biciclete în vecinătatea instituțiilor publice de pe teritoriul Municipiului București
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru instalarea/aducerea la cotă/întreținerea capacelor, gurilor de acces la rețelele edilitare subterane, răsuflătoarelor de gaz și a grătarelor gurilor de scurgere a apelor meteorice aflate pe domeniul public al Municipiului București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 306/2002 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 103/2006
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 31/29.02.2016 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate private situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă – Etapa I” în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local
5. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii în Municipiul București și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 200/28.09.2005 și Hotărârii C.G.M.B. nr. 259/10.11.2005
6. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Academiei Oamenilor de Știință din România a imobilului situat în str. Ilfov nr. 3, sector 5, în vederea desfășurării activității
7. Proiect de hotărâre privind înscrierea imobilului „Cinematograful Gloria” situat în Aleea Bucovina nr. 7, sector 3, în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului București
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2017
9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 și Primarului Sectorului 1 de a efectua demersuri, în numele Municipiului București, în vederea creării de noi drumuri/căi de acces pe raza Sectorului 1
10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței prevăzută în anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 355/2016 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui Plan Urbanistic Zonal pentru reglementarea zonei situate pe teritoriul administrativ al Sectorului 1, delimitată de malul lacului Străulești la nord, str. Constantin Godeanu la est, Șoseaua Chitila la sud și str. Aeroportului la vest
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Piața Lahovari nr. 8, Sector 1
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Șelari nr. 4 și str. Smârdan nr. 27, Sector 3
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Elena Caragiani nr. 29, Sector 1
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. Gheorghieni nr. 1, nr. 15-17 și nr. 19-25, Sector 5
16. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic Zonal str. Teiuș nr. 257-277, Sector 5, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 33/30.01.2012
17. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru înființarea unei societăți comerciale în scopul administrării cimitirelor
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Service Ciclop S.A
19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 314/2016 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București pentru anul 2017
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului total de posturi, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor a Municipiului București
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Clubului Sportiv Municipal București
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Municipiului București
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 125/30.08.2012 privind transmiterea către Centrul Militar Zonal București a imobilului situat în str. Icoanei nr. 24, sector 2, în folosință gratuită, pe termen de 20 de ani
24. Proiect de hotărâre privind completarea articolelor 21 și 22 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 124/2008 privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București
25. Proiect de hotărâre privind inițerea, pregătirea și implementarea Programului „EU în LicEU” în anii 2017 - 2019
26. Proiect de hotărâre privind numirea unui Consiliu de Administrație provizoriu al Regiei Autonome de Transport București
27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov
28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București-Ilfov
29. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 149/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București
30. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 141/23.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare
31. Interpelări - întrebări
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 08.06.2017