ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:269
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
25 aug 2016
09:00
Preşedinte de şedinţă: Honorius Edward Adrian Circa
1. Proiect de hotărâre privind demararea Programului pentru dotarea şi modernizarea cabinetelor de asistenţă medicală şcolară şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ public preşcolar, şcolar şi universitar din municipiul Bucureşti
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti domnului Neagu Djuvara (istoric, diplomat, filozof, jurnalist şi romancier român)
3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bucureşti membrilor echipei de handbal feminin şi ai echipei de volei feminin aparţinând Clubului Sportiv Municipal Bucureşti şi echipei de spadă a României medaliată cu aur la Jocurile Olimpice 2016
4. Proiect de hotărâre privind organizarea evenimentului Gala sportivilor premierea membrilor echipei de handbal feminin şi ai echipei de volei feminin aparţinând Clubului Sportiv Municipal Bucureşti şi echipei de spadă a României medaliată cu aur la Jocurile Olimpice 2016
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administraţiei Lacuri, Parcuri şi Agrement în folosinţă gratuită, Clubului Sportiv Municipal Bucureşti, a imobilului reprezentând secţiune din Parcul Herăstrău, cu adresa administrativă Şos. Nordului nr. 7-9, sector 1
6. Proiect de hotărâre privind predarea către Consiliul Local al Sectorului 5 a competenţelor de înfiinţare, organizare, atribuire şi derulare a activităţilor serviciului public de salubrizare în Sectorul 5 al Municipiului Bucureşti de la Consiliul General al Municipiului Bucureşti
7. Proiect de hotărâre privind constituirea şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2016”
9. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie a bunului „Bustul lui Alexander Dubcek”
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi supleanţi în Comisia de repartizare a locuinţelor pentru persoanele expropriate pentru cauză de utilitate publică
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia de evaluare a ofertelor şi Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind concesionarea terenurilor, destinate construirii, aparţinând domeniului privat/public al municipiului Bucureşti
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi supleanţi în Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de locuinţe sociale şi de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă beneficiari ai legii nr. 341/2004
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Comisia de vânzare şi Comisia de contestaţie, pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, organizată la nivelul municipiului Bucureşti, pentru aplicarea O.U.G. nr. 68/2008
14. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Comisia de evaluare a situaţiilor sociale deosebite în care se găsesc cetăţenii municipiului Bucureşti
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri în Comisia de analiză a dosarelor solicitanţilor de spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, alţii decât beneficiarii Legii nr. 341/2004
16. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi supleanţi în Comisia de repartizare a locuinţelor pentru persoanele evacuate sau aflate în curs de evacuare din zona pilot A din centrul istoric al municipiului Bucureşti
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bucureşti în Adunarea generală a acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara Bucureşti-Ilfov (ADIBI)
18. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ca membri titulari şi supleanţi în Comisia de repartizare a locuinţelor pentru persoanele din imobilele ce vor fi supuse lucrărilor de consolidare
19. Proiect de hotărâre privind desemnarea a trei reprezentanţi ai Consiliului General al Municipiului Bucureşti ca membri în Comisia pentru îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de administraţie al Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti
21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului de urgenţă pentru boli cardiovasculare "Prof.Dr.C.C. Iliescu" Bucureşti
22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului Clinic de Boli Digestive şi Transplant Hepatic
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal
24. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. D. Hociota"
25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului de Boli Cerebrovasculare "Prof. Dr. Vlad Voiculescu" Bucuresti
26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului Clinic Fundeni
27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Boli Infecţioase "Prof. Dr. Matei Balş"
28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al institutului Naţional de Endocrinologie "C.I.Parhon" Bucureşti
29. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
30. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare al Armatei "Dr. Constantin Zamfir" Bucureşti
31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului Oncologic "Prof.Dr.Alexandru Trestioreanu"
32. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Gerontologie şi Geriatrie "Ana Aslan"
33. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului "Alfred Rusescu"
34. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „ Grigore Alexandrescu”
35. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Marie Sklodowska Curie”
36. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă „Elias”
37. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti
38. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă Bucureşti
39. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Bagdasar Arseni”
40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan”
41. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”
42. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţe Oftalmologice
43. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri
44. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Institutului Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu”
45. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti
46. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic CF 2 Bucureşti
47. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului General al Municipiului Bucureşti în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic CF Witting
48. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie Bucureşti
49. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Centrului Național Medical de Recuperare Neuro-Psiho-Motorie pentru copii "Dr. Nicolae Robănescu"
50. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentaţilor Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic "Prof. Dr. Constantin Angelescu"
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 25.08.2016