ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:280
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
28 feb 2017
15:00
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului General al Municipiului Bucuresti
2. Proiect de hotărâre privind înființarea funcției de administrator public la nivelul Municipiului București și aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor specifice în vederea numirii/eliberării din funcție a administratorului public
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 21/2017 privind revocarea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Service Ciclop S.A. numiți prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 102/2013 și numirea altor reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Service Ciclop S.A.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 345/2016 privind validarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică
5. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul certificatului de vacanță succesorală nr. 39/08.12.2016 situat în București, str. Mihai Bravu nr. 90-96, bl. D17, sc. 4, et. 1, ap. 119, sector 2 și transmiterea acestuia în Administrarea Administrației Fondului Imobiliar
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Regiei Autonome de Transport București în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar, a imobilului situat în București, strada Vasile Lascăr (fostă strada Galați) nr. 47-49, sector 2
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea obiectivului de investiții Stadion Național „Lia Manoliu” reabilitat și modernizat, în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele care se desfășoară pe Arena Națională
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 35b la Hotărârea C.G.M.B. nr. 305/2013 – Regulamentul de Organizare și Funcționare al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii înțelegerii de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București din România și Sectorul Centru al Municipiului Chișinău din Republica Moldova
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 368/2016
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unui teren situat în str. Hagi Moscu Maria nr. 30A, sector 1, în suprafață de 125 mp, teren aparținând domeniului privat al Municipiului București, necesar realizării unei secțiuni dintr-un imobil cu destinația de funcțiuni mixte: locuire, servicii, comerț, alimentație publică
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normei interne a Municipiului București privind procedura simplificată proprie pentru achizițiile publice de servicii hoteliere (Coduri CPV 55100000-1 la 55410000-7) și servicii de catering (Cod CPV 55520000-1) prevăzute în Anexa 2 din Legea nr. 98/2016
14. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local al Sectorului 4 a spațiului cu altă destinație situat în Șos. Giurgiului nr. 86, sector 4
15. Proiect de hotărâre privind lansarea și desfășurarea unui concurs public pentru realizarea unui LOGO reprezentativ al Municipiului București, destinat folosirii în toate formele de comunicare vizuală
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de mandat cadru pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport București
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Piața Alexandru Lahovary nr. 8, sector 1
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Șelari nr. 4, Str. Smârdan nr. 27, sector 3
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate producerea, furnizarea energiei electrice și termice, servicii energetice și de mentenanță
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate realizarea activităților necesare asigurării serviciului de iluminat public
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate administrarea și dezvoltarea infrastructurii unităților sanitare ale municipalității
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate protecția civilă și activitățile de voluntariat specifice acesteia
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate servicii în tehnologia informațiilor
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate construirea, dezvoltarea și administrarea de baze sportive și terenuri de sport
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate punerea în valoare și exploatarea obiectivelor turistice din Capitală, precum și promovarea Municipiului București ca destinație turistică
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate administrarea parcurilor, grădinilor publice, a lacurilor și ștrandurilor de pe raza Municipiului București
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect de activitate serviciul de administrare a rețelei de agrement a Municipiului București
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate administrarea spațiilor publicitate
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate întreținerea materialului lemnos situat pe spațiile verzi aflate pe domeniul public al Municipiului București
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate asigurarea protecției și siguranței obiectivelor de interes public și privat
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate consolidarea clădirilor cu risc seismic
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate servicii de coordonare/consultanță pentru proiectele de infrastructură mare ale Municipiului București
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate gestionarea unitară a fondului imobiliar al Municipiului București
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale având ca obiect principal de activitate administrarea drumurilor
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate administrarea parcărilor publice
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate dispecerizarea activității de transport local de persoane
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a înființării unei societăți comerciale pe acțiuni având ca obiect principal de activitate managementul sistemelor integrate de traffic, informare călători și management al flotei transportului public
38. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Berceanu Octavian Alexandru
39. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Marinescu Sorin Dumitru
40. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al doamnei Radu Elena
41. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului Bucureşti al domnului Ivan Florin
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 28.02.2017