ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:367
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
02 aug 2021
10:00
Preşedinte de şedinţă: Cantea Iuliana - Roxana
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința ordinară din data de 02.08.2021
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia Juridică şi de Disciplină


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 5 la contractul de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat cu McDonald`s România (actual Premier Restaurants România S.R.L.)
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Patrimoniu
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia Juridică şi de Disciplină


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Caravana mobilă de vaccinare”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia Juridică şi de Disciplină


4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 846/12.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Transport și Mobilitate Urbană
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia Juridică şi de Disciplină


5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 847/12.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Transport și Mobilitate Urbană
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia Juridică şi de Disciplină


6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 848/12.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Transport și Mobilitate Urbană
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia Juridică şi de Disciplină


7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 849/12.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385” și a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Transport și Mobilitate Urbană
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia Juridică şi de Disciplină


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Colțea, Bd. I. C. Brătianu nr. 1, Sector 3, București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
- Comisia Juridică şi de Disciplină


9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei spațiilor medicale disponibile în incinta imobilelor în care își desfășoară activitatea medicală unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, ce urmează a fi închiriate prin licitație publică
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
- Comisia de Patrimoniu
- Comisia Juridică şi de Disciplină


10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Ecologie, Protecția Mediului și Igienizare
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia Juridică şi de Disciplină


11. Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București începând cu anul 2021
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia Juridică şi de Disciplină


12. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Șoseaua Străulești nr. 60 B, sector 1, din domeniul public al statului și din administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Patrimoniu
- Comisia Juridică şi de Disciplină


13. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul privat al Municipiului București în domeniul public al Municipiului București și transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 6, a imobilul situat în Bulevardul Timișoara nr. 108B, sector 6
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Patrimoniu
- Comisia Juridică şi de Disciplină


14. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului Cinematograful Cotroceni
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Patrimoniu
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia Juridică şi de Disciplină


15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să hotărască, în condițiile legii, pentru cooperarea cu Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în vederea demarării programului City Air
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Ecologie, Protecția Mediului și Igienizare
- Comisia Juridică şi de Disciplină


16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul București și Societatea Națională de Crucea Roșie din România în vederea reducerii riscurilor de dezastre în comunitate
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
- Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
- Comisia Juridică şi de Disciplină


17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de finanțare pentru un proiect în cadrul Corpului European de Solidaritate, cu nr. 2020-3-RO01-ESC11-094869 încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București în vederea implementării proiectului „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!”
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
- Comisia Juridică şi de Disciplină


18. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5, instituție publică de interes local în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia de Învățământ și Tineret
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia Juridică şi de Disciplină


19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui autoturism către Administrația Grădina Zoologică instituție de utilitate publică și interes local a Municipiului București
Inițiator – Primarul General al Municipiului București
Comisii:
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia Juridică şi de Disciplină


20. Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Cimitire București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Cimitire București S.A.
Inițiator – consilieri generali
Comisii:
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia pentru Mediul de Afaceri, Comerț, Turism și Protecția Consumatorilor
- Comisia Juridică şi de Disciplină


21. Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Tehnologia Informației București S.A.
Inițiator – consilieri generali
Comisii:
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia pentru Mediul de Afaceri, Comerț, Turism și Protecția Consumatorilor
- Comisia Juridică şi de Disciplină


22. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată a societății Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. și acordarea unui mandat expres reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.
Inițiator – consilieri generali
Comisii:
- Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
- Comisia pentru Mediul de Afaceri, Comerț, Turism și Protecția Consumatorilor
- Comisia Juridică şi de Disciplină


Proiect de hotărâre suplimentar privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Evanghelică CA București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public local

Proiect de hotărâre suplimentar privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 67/27.03.2014 privind aprobarea participării Municipiului București, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București – Bucharest Convention & Visitors Bureau

Proiect de hotărâre suplimentar privind stabilirea indemnizației lunare, aprobarea contractului de mandat – cadru, precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Consolidări S.A.

Proiect de hotărâre suplimentar privind stabilirea indemnizației brute lunare, aprobarea contractului de mandat – cadru, precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.

 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
Convocator Ședința ordinară a Consiliului General din data de 02.06.2021