ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:329
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
14 nov 2019
11:00
Preşedinte de şedinţă: Pavel Marius Adrian
1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general al domnului Stanciu Daniel Comisia de validare a Consiliului General al Municipiului București
2. Proiect de hotărâre privind măsuri necesare asigurării livrării în parametri a energiei termice în zonele deficitare ale sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din Municipiul București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Corneliu Constantin Dinu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București doamnei Rodica Popescu Bitănescu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
5. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București domnului Andrei Șerban Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 4/31.01.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”Pasaj Doamna Ghica” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare imobil situat în strada D.I. Mendeleev nr. 17/ strada Piața Amzei nr. 15, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare imobil situat în strada Pictor Luchian nr. 12C, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții – consolidare imobil situat în strada Schitu Măgureanu nr. 19, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor-părți, proprietate de stat din imobilul situat în municipiul București, str. Splaiul Independenței nr. 2K colț cu str. Nicolae Tonitza nr. 13, sector 3, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și reparații fațadă Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a unor imobile situate în str. Odgonului fn, sector 6 și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 221/2015 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
12. Proiect de hotărâre privind transmiterea Rondului Basarabia – de la intersecția Bd. Basarabia – Șoseaua Industriilor – Bd. Basarabia din administrarea Consiliului General al Municipiului București – Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea Bd. Unirii (tronsonul cuprins între Piața Alba Iulia și bd. Mircea Vodă) din administrarea Consiliului General al Municipiului București – Administrația Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
14. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale S.T.B. S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 3 al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Transporturi și Infrastructură Urbană - Comisia pentru Relații Internaționale, Cooperare și Asociere cu alte Autorități Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
15. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2052/10.03.2014 și a Sentinței civile nr. 13261/22.10.2018, situat în București, Șos. Giurgiului nr. 125, bl. 4A, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Parohiei Sfântul Gheorghe Vechi, a terenului în suprafață de 774 mp, situat în str. Sf. Vineri nr. 10A, sector 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
17. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului concesionat, conform contractului de concesiune nr. 751/17.02.2003, în suprafață de 250,00 mp, situat în Strada Erou Ion Călin nr. 13, sector 2, teren aparținând domeniului privat al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
18. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului concesionat, conform contractului de concesionare nr. 1610/25.08.2005, în suprafață de 430,00 mp situat în Strada Lânăriei nr. 5, sector 4, teren aparținând domeniului privat al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate, faza DALI pentru obiectivul de investiții ”Consolidare și reconfigurare construcție existentă C1, consolidare Corp C2, Pallady” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții ”Reparații capitale pod - număr inventar 1111264 din Parcul Cișmigiu” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiții ”Amenajare peisagistică a Parcului Unirii” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ - Bd. Str. Heliade între Vii, nr. 72, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Șoseaua Străulești nr. 93 – 199, lot 2, număr cadastral 272702, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Ardeziei Nr. 6, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Vasile Lascăr nr. 216 – 218, sector 2, NC 237101 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Gheorghieni nr. 36, sectorul 5, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Intrarea Gheorghe Costea, Sergent, nr. 6 (fosta str. Fluierului nr. 13), sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Baicului nr. 55, Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Nuvelei nr. 50, sectorul 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Vitan, nr. 30, sector 3 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Școala Floreasca nr. 28, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Ramuri Tei, nr. 1C, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 17A, nr. 19B LOT ½ și LOT 1/3, nr. 21 lot. 2, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Berzei, nr. 101A, sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
35. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru municipiul București pentru anul 2020 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia pentru Comerţ, Turism şi Protecţia Consumatorului - Comisia Juridică şi de Disciplină
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul Municipiului București a Programului Unitar de Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 2020 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia pentru Salubritate - Comisia Juridică şi de Disciplină
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției Bugetului Municipiului București la 30.09.2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
38. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
39. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
40. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al societății Trustul de Clădiri Metropolitane București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
42. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Cimitire București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
43. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Consolidări S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
44. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A. Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
45. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Transportului București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
46. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
47. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 27/10.02.2005 pentru transmiterea cu plată din domeniul privat al statului și din administrarea Autorității pentru Administrarea Activelor Statului, în domeniul privat al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a imobilelor situate în București Șos. Nordului, nr. 114-140, sector 1 și transmiterea acestora în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul Municipal L.S. Bulandra, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanțe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
49. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 5 din Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 248/2011 privind aprobarea structurilor organizatorice ale unor spitale aflate în administrarea municipalității, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
50. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea cu Fundația Crucea Alb – Galbenă, în vederea implementării proiectului ”Butonul roșu – Salvează vieți” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate și Protecție Socială - Comisia pentru Relații Internaționale, Cooperare și Asociere cu alte Autorități Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
51. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Sectorului 3 al Municipiului București în vederea încheierii Acordului de parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Relaţii cu Organizaţii Neguvernamentale şi alţi Parteneri Sociali - Comisia Juridică şi de Disciplină
52. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului General al Municipiului București pe perioada 2 decembrie 2019 – 2 martie 2020 Inițiator – Secretarul General al Municipiului București
53. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 149/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului București Inițiator – Consilieri Generali Comisii: - Comisia Juridică şi de Disciplină
54. Întrebări și Interpelări
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 14.11.2019