ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:290
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
11 sep 2017
16:00
Preşedinte de şedinţă: Culea Marian Orlando
1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de vouchere în cadrul proiectul Bicicliști în București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 258/30.06.2017
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării de către Regia Autonomă de Transport București a transportului public local gratuit pentru elevi, prin înființarea liniei de autobuz nr. 327, de la Școala Gimnazială nr. 141 „Ion I.C. Brătianu” la Școala Gimnazială nr. 127
3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București sopranei Angela Gheorghiu
4. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei speciale pentru identificarea barierelor birocratice în relația cetățenilor cu administrația publică a Municipiului București
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării imaginii Teatrului Municipal Lucia Sturdza Bulandra sub denumirea de Bulandra – Teatru al Europei
6. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului București la Protocolul de colaborare privind educația juridică
7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Federația Română de Handbal în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local
8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea cu persoane fizice, persoane juridice și organizații neguvernamentale în vederea înființării Grupului de Acțiune Locală Sector 2
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru suprafața de 169 mp, parte din terenul proprietate privată de la adresa B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 36, sector 3, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Reabilitarea sistemului rutier și a liniei de tramvai pe B-dul Liviu Rebreanu”, în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Delimitarea amprizei liniei de tramvai 21 față de traficul auto general”
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului București pe anul 2017
12. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului monument istoric situat în str. Ion C. Brătianu nr. 10, sector 3, cu destinația de spațiu cultural
13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 303/19.07.2017 de modificare a Hotărârii C.G.M.B. nr. 111/2017 pentru aprobarea Programului de transport rutier de persoane prin servicii regulate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov, a modelului licenței de traseu și a contractului de transport public între Regia Autonomă de Transport București și orașele/comunele din județul Ilfov
14. Proiect de hotărâre privind reglementarea raporturilor contractuale dintre Municipiul București și utilizatorii spațiilor conexe situate în imobile ce au destinație medicală, aflate în domeniul privat al Municipiului București, exceptate de la H.G.R. nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinație de cabinete medicale
15. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5 pentru desfășurarea activităților specifice Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, a spațiului cu altă destinație situat în Calea Ferentari nr. 72, sector 5
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Dramaturgilor Români
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea normei interne a Municipiului București privind modalitatea de atribuire a contractelor către entitățile juridice la care municipalitatea este acționar majoritar
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 189/25.08.2016 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare pentru aplicarea Legii nr. 550/2002
19. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea înființării unei societăți de agrement
20. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 3 în vederea înființării unei societăți comerciale cu obiect principal de activitate administrarea piețelor de pe raza Sectorului 3
21. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea încheierii înțelegerii de cooperare între Sectorul 4 al Municipiului București din România și orașul Izmail din Ucraina
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului situat în Drumul Taberei nr. 34, sector 6, în vederea derulării activităților specifice Administrației Străzilor
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 11.09.2017