ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:334
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
23 mar 2020
11:00
Preşedinte de şedinţă: Pavel Marius Adrian
1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier general al doamnei Florea Ancuța Doina și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București Secretar General al Municipiului București
2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier general al domnului Marinescu Gheorghe - Comisia de validare
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului General al Municipiului București, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Juridică și de Disciplină
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în vederea achiziției unui aparat de hemodiafiltrare – aparat epurare extracorporală continuă omni pentru suport multiorgan (CRPT) de către Asociația Centru Municipal pentru Dialog București ca activitate în cadrul proiectului Sprijin pentru prevenirerea răspândirii și combaterii COVID-19 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică și de Disciplină
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Asistență stomatologică de urgență în condiții de siguranță pe perioada epidemiei de COVID – 19” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru protejarea categoriilor vulnerabile expuse riscului de infectare cu SARS – CoV 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului – Pilot pentru asigurarea unei mese zilnice pentru categoriile defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS – CoV 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
8. Proiect de hotărâre privind unele măsuri aplicabile pe perioada instituirii stării de urgență determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget Finanțe - Comisia Juridică şi de Disciplină
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere dintre Municipiul București, prin Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Fundația Crucea Alb – Galbenă din România, în vederea implementării în comun a proiectului ”Din toată inima pentru toată familia – Butonul Roșu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
10. Proiect de hotărâre privind delegarea către consiliile locale ale sectoarelor 1 – 6 ale Municipiului București a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor reziduale rezultate în urma procesului de sortare și tratare a acestora colectate de pe raza Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Salubritate - Comisia Juridică și de Disciplină
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico – edilitare și stradale de pe teritoriul Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică și de Disciplină
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 23.03.2020