ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:324
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
26 iun 2019
11:00
Preşedinte de şedinţă: Catana Claudiu Daniel
1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”Construirea Ambulatoriu Spital de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș”
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”Extindere Spital Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular Foișor”
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 12/30.01.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3 și a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 135/11.03.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții-consolidare imobil situat în Str. Blănari nr. 2, sector 3
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 295/31.08.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în Calea Moșilor nr. 96, sector 2
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 378/16.12.2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 2, str. Pictor Luchian nr. 12C și abrogarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 296/2008
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/13.09.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru consolidarea imobilului situat în B-dul Schitu Măgureanu nr. 19, sector 1
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 240/15.05.2008 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru execuția lucrărilor de consolidare la imobilul situat în str. D.I. Mendeleev nr. 17/str. Piața Amzei nr. 15, sector 1
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 289/22.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilelor situate în București, sector 2, Str. Armenească nr. 28, Str. Armenească nr. 28A, Str. Semilunei nr. 8
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 217/11.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 1, Str. Boteanu nr. 3A - 3B
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 60/21.03.2002 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea unui imobil situat în Municipiul București, Str. Ion Brezoianu nr. 38, sector 1
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 183/15.06.2000 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea a 11 imobile din Municipiul București
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/26.01.2006 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București – sector 1, Ion Câmpineanu nr. 9
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 220/11.10.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 5, B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 51
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 291/22.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, sector 1, Intrarea Victor Eftimiu nr. 9
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții Refacerea căii de rulare în intersecția dintre Șos. Petricani și Șos. Fabrica de Glucoză (DALI) – Etapa I – Lărgire Șos. Fabrica de Glucoză, între Calea Floreasca și Șos. Petricani
16. Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Consolidări S.A.
17. Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.
18. Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Iluminat Public București S.A.
19. Proiect de hotărâre privind confirmarea hotărârilor de înființare a Companiei Municipale Parking București S.A. și de delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Parking București S.A., precum și de modificare și completare a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public privind parcajele aparținând domeniului public și privat al Municipiului București
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotelor-părți proprietate de stat din următoarele imobile situate în Municipiul București pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare: B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 51, sector 5; Str. Boteanu nr. 3A – 3B, sector 1; Str. Victor Eftimiu nr. 9, sector 1
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului – teren ocupat de spații verzi aflate pe amplasamentul obiectivului de investiții ”Pasaj Doamna Ghica”
22. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului București a terenului în suprafață de 2450 mp – Lot 1 și a terenului în suprafață de 1445 mp – Lot 2, din imobilul situat în sectorul 4 al Mun. București, Șoseaua Vitan – Bârzești nr. 2-4, identificat cu nr. cadastral 213049
23. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul Județean Ilfov a trecerii din domeniul public al Județului Ilfov și administrarea Consiliului Local al Orașului Voluntari, în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București a terenului în suprafață de 10896 mp aflat pe raza administrativ teritorială a Județului Ilfov pe durata derulării obiectivului de investiții ”Obiect 21. Nod Andronache - Închidere Inel Median”
24. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Supralărgire Șos. Berceni tronsoanele II – III, strada Ion Iriceanu și stația de metrou IMGB (tronson II), stația de metrou IMGB și linia de centură (tronson III)
25. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilul teren proprietate privată în suprafață de 367 mp de la adresa Strada Pridvorului nr. 2, sector 4, nr. cadastral 212343, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică Reconversie funcțională Școala 100 situată în Calea Văcărești nr. 296, sector 4
26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenurile situate în str. Grădiștea nr. 6, str. Pridvorului nr. 4 și str. Pridvorului nr. 6, sector 4
27. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului București în domeniul privat al municipiului București a construcției C1 situată în Aleea Prevederii nr. 6, sector 3, în vederea casării și demolării
28. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfântul Spiridon Vechi a imobilului în suprafață de 2375 mp situat în Splaiul Independenței la intersecție cu str. Vânători și str. Poenaru Bordea, sector 4
29. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB SA
30. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul României în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a construcției denumită ”Turn de Parașutism” situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu, în vederea realizării obiectivului de investiții ”Sală Multifuncțională Complex Sportiv ”Lia Manoliu” – B-dul Basarabia nr. 37 – 39, sector 2”
31. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în Str. Batiștei nr. 14, sectorul 2, București, în baza exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului București la vânzarea imobilelor monumente istorice
32. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bustul lui Nikola Martinoski și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic
33. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bust Regele Decebal și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic
34. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005, în suprafață de 4.454,22 mp, situat în Bd. Gheorghe Șincai nr. 16 și 20, sector 4, contract încheiat cu Universitatea ”Titu Maiorescu”
35. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a unei hotărâri C.E.D.O.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – str. Teiul Doamnei nr. 95 și 97, sector 2
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Matei Basarab nr. 61, sector 3, București
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Șoseaua Electronicii nr. 25 sector 2
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Intrarea Gheorghe Costea, Sergent, nr. 6 (fosta str. Fluierului nr. 13), sector 2
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Răscoala 1907 nr. 9A și nr. 9B, sector 2
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – strada Ștefan Holban nr. 20 – 30, sector 1
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ Strada Sergent Nițu Vasile nr. 9, sector 4
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Șoseaua Orhideelor nr. 27 - 29, sector 1, București
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Str. Baicului nr. 55, Sector 2
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Bulevardul Pache Protopopescu nr. 71 – 75, Sector 2
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4 Sector 2
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Hortensiei nr. 9, sector 2
48. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al municipiului București pe anul 2019
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Pază și Securitate București S.A.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica București S.A.
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Protecție Civilă și Voluntariat București S.A.
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Agrement București S.A.
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Imobiliara București S.A.
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A.
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementului Transportului București S.A.
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking S.A.
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului București S.A.
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Iluminat Public București S.A
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Eco Igienizare București S.A.
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A.
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania Municipală Medicala București S.A.
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Consolidări București S.A.
64. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Sport Pentru Toți București S.A.
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A.
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Societății Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A.
67. .Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A.
68. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție formată din 7 membri, pentru a întreprinde demersurile legale și administrative în vederea organizării procedurii de selecție pentru numirea membrilor Comisiilor de Administrație ale societăților la care Municipiul București este acționar majoritar și aprobarea scrisorilor de așteptări conform dispozițiilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului București la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Iluminat Public București
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului București pentru anul 2019
71. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparținând domeniului public și/sau privat al municipiului București
72. Proiect de hotărâre privind ridicarea, transportul, depozitarea și eliberarea vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a drumurilor publice care fac parte din rețeaua principală de străzi a municipiului București
73. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului în Municipiului București 2018 – 2022, aferent trimestrului I al anului 2019
74. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5 cu privire la asocierea cu Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes local
75. Proiect de hotărâre privind implementarea unui proiect-pilot tip Sistem de transport alternativ – Electric Scooter Sharing în Municipiul București” prin WOLF-E RIDES S.R.L.
76. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții Amenajare hală destinată efectuării ITP autobuze la autobaza Alexandria, Șoseaua Alexandriei 150B, sector 5, București
77. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții Extindere și amenajare hală destinată efectuării ITP la vehiculele articulate cu lungimea de 18 m - Bd. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, București (Autobaza Titan)
78. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii Serviciului Public de Transport, în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, încheiate cu ”SERVICIUL TRANSPORT VOLUNTARI SRL” si “ECOTRANS STCM SRL” și acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Serviciul de Transport Voluntari S.A.
79. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional Societatea de Transport București STB S.A.
80. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 229/2019 privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018 de către Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București, solicitanți de locuințe sociale
81. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză a cererilor solicitanților de locuințe de necesitate și modificarea Hotărârea C.G.M.B. nr. 759/2018
82. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 161/2010, pentru aprobarea listei cu ordinea de prioritate, în vederea atribuirii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, beneficiarilor Legii recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, nr. 341/2004
83. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 303/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor și crematoriilor umane, cu modificările și completările ulterioare
84. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași, în vederea aprovizionării piețelor din sectorul 5 cu legume și fructe de producție proprie, la prețuri de producător
85. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului Dramaturgilor Români
86. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București
87. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Metropolitane București
88. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Lacuri parcuri și Agrement București
89. Întrebări și Interpelări
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 26.06.2019