ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:271
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
29 sep 2016
10:00
Preşedinte de şedinţă: Honorius Edward Adrian Circa
1. Proiect de hotărâre privind necesitatea înfiinţării de noi subunităţi de pompieri/puncte de lucru la nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti – Ilfov
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei propusă de către „Comisia de evaluare a situaţiilor deosebite în care se găsesc cetăţenii Municipiului Bucureşti”
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti prin Administraţia Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 5 pentru desfăşurarea activităţilor specifice Direcţiei Impozite şi Taxe Locale Sector 5, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Calea Ferentari nr. 72, sector 5
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Linia Metrou Magistrala 6, 1 Mai – Otopeni, Tronson 1, Sector 1
5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din administrarea Administraţiei Fondului Imobiliar în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti în scopul dezvoltării băncii de alimente a Capitalei şi altor servicii sociale
6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate administrarea clădirilor ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea acestuia
7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local Sector 1 de a hotărî cu privire la înfiinţarea unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate administrarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului public şi privat al Municipiului Bucureşti aflate în administrarea acestuia, cu excepţia clădirilor
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de proprietăţi între terenul situat în Calea Griviţei nr. 82-84 proprietatea Municipiului Bucureşti şi terenul situat în Calea Griviţei nr. 82-86 proprietatea S.C. Dual Construct SRL în vederea realizării obiectivului de investiţii The Mark, conform PUZ aprobat prin Hotărârea CGMB nr. 255/2010
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare cameră mortuară în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti – Academician Nicolae Cajal, str. Maximilian Popper nr. 17, sector 3, Bucureşti”
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amplasare lift 6 persoane în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti – Academician Nicolae Cajal”
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Alimentarea cu energie electrică – modificare tehnică realizare măsura la nivel de tensiune MT la Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bucureşti – Academician Nicolae Cajal”
12. Proiect de hotărâre privind plata indemnizaţiilor pentru activitatea desfăşurată de către Comisia pentru îndrumarea şi supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr.550/2002
13. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului General al Municipiului Bucureşti pe perioada 08 octombrie 2016 – 07 ianuarie 2017
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 29.09.2016