ŞEDINŢELE CONSILIULUI GENERAL
Total sedinte in baza de date:327
Ultimele sedinte inregistrate:
Data sedinteiOrdinea de zi Minuta sedintei
17 sep 2019
11:00
Preşedinte de şedinţă: Pavel Marius Adrian
1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Mugur Constantin Isărescu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 377/26.07.2018 privind aprobarea ”Programului de stimulare a eliminării din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare” Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 96/19.05.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat în București, Sector 1, Calea Victoriei nr. 101, corp A + B Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu risc Seismic, a cotelor părți, proprietate de stat, din imobilele situate în municipiul București str. Doamnei nr. 3 (corp A+B), sector 3 și str. Doamnei nr. 5 sector 3, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, a spațiului cu altă destinație din imobilul situat în București, strada General Henri Mathias Berthelot nr. 27, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 1 București, a spațiului cu altă destinație – subsol din imobilul situat în București, B-dul. Bucureștii Noi, nr. 67, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
7. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București terenul situat în strada Elena Văcărescu nr. 21A, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
8. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Consiliului Local Sector 2, a imobilului ”Teatrul de Vară” situat în strada Arh. Hârjeu, nr. 61, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
9. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005, în suprafață de 4.454,22 mp, situat în Bd. Gheorghe Șincai nr. 16 și 20, sector 4, contract încheiat cu Universitatea Titu Maiorescu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de administrare și exploatare a parcajelor aparținând Municipiului București prin concesiune către Compania Municipală Parking București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piața NATO spațiului public situat la intersecția dintre strada Izvor cu strada Nicolae D. Staicovici, doctor, sector 5, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții ”Împrejmuirea, igienizarea, salubrizarea și dotarea cu camere video a terenului din Str. Chitila f.n., Tarlaua A912, sectorul 1, în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 323/31.10.2016 aprobați prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 608/26.09.2018 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia pentru Salubritate - Comisia Juridică şi de Disciplină
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 749/30.10.2018 privind aprobarea inventarului sistemului de iluminat public al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
14. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Romanițan Corneliu Inițiator – Consilieri Generali Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 423/26.07.2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Realizare și amplasare statuie/ansamblu monumental Nelson Mandela Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Reconstrucție Monument Pache Protopopescu Inițiator – Consilieri Generali Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și/sau garantării unor finanțări rambursabile interne și/sau externe în valoare totală de până la 574.869.000 lei, în vederea refinanțării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligațiuni realizată în anul 2015, cod ISIN ROPMBUDBL020 (inclusiv cupoane obligațiuni) Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 189/25.08.2016 privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București ca membri în Comisia pentru îndrumarea și supravegherea comisiilor organizate la nivel de sectoare, pentru aplicarea Legii nr. 550/2002 Inițiator – Consilieri Generali Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea 13 Septembrie nr. 162 – 164, 164A, C, D, E, G, 166A, Str. Progresului nr. 46 – Lot 2, 3, 5, Sector 5 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Bucovăț, nr. 3, sector 4 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – PUZ B-dul Ghica Tei nr. 141 – 143, sector 2, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – strada Înclinată nr. 12, sector 5, număr cadastral 235838 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Șoseaua Străulești nr. 93 – 199, lot 2, număr cadastral 272702, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – PUZ Șoseaua Jandarmeriei nr. 2D, număr cadastral 206518, sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ str. Vergului nr. 16, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Calea Șerban Vodă, nr. 233 – 235 – 237, sector 4 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Str. Gheorghe Țițeica, nr. 109 – 119, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Șoseaua Electronicii nr. 25 sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4 Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Răscoala 1907 nr. 9A și nr. 9B, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – strada Ștefan Holban nr. 20 – 30, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Matei Basarab nr. 61, sector 3, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Șoseaua Orhideelor nr. 27 - 29, sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Str. Baicului nr. 55, Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Hortensiei nr. 9, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Intrarea Gheorghe Costea, Sergent, nr. 6 (fosta str. Fluierului nr. 13), sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ Strada Ardeziei Nr. 6, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – str. Teiul Doamnei nr. 95 și 97, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Șoseaua București – Târgoviște nr. 4, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
40. .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal /PUZ Strada Ziduri Moși nr. 25 sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – PUZ str. Litovoi Voievod nr. 62 – 64, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Prelungirea Ferentari nr. 66, nr. 68, nr. 70, sector 5, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Str. Berzei, nr. 101A, sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor publice de utilitate generală din municipiul București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
45. Proiect de hotărâre privind structura capitalului social al Societății Service Ciclop S.A. și diminuarea acestuia conform Deciziei nr. 62/02.11.2018 emisă de Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
46. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 535/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică - Comisia Juridică şi de Disciplină
47. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de interes local privind întreținerea și reparațiile curente ale fondului imobiliar aflat în proprietatea Municipiului București și/sau în administrarea Consiliului General al Municipiului București (domeniul privat al statului), aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 538/23.08.2018 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină
48. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov în vederea modificării contractului de delegare de gestiune încheiat cu operatorul regional S.C. Serviciul de Transport Voluntari S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină
49. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetica București - Ilfov Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
50. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului București în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Salubritate - Comisia Juridică şi de Disciplină
51. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1, să hotărască, în condițiile legii, cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea unei instituții publice de interes local, în domeniul învățământului, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al sectorului 1, pe modelul centrelor de excelență, care își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică - Comisia Juridică şi de Disciplină
52. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 să hotărască, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Dealul Spirii” București – Ilfov în vederea derulării și finanțării în comun a proiectului de utilitate publică locală ”Lucrări de reparații la Subunitatea de pompieri ”Apărătorii Patriei” din cadrul ISU Dealul Spirii București - Ilfov Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină
53. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport București STB S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local – sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Muzeul Municipiului București, instituție publică de cultură de interes local a Municipiului București și abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 828/22.11.2018 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Teatrul Tineretului Metropolis, Teatrului de Comedie, Teatrul de Revistă Constantin Tănase, Teatrul CI Nottara, Teatrul Dramaturgilor Români, Circul Metropolitan București, Teatrul Mic, Teatrul Evreiesc de Stat, Teatrul Odeon, instituții publice de cultură de interes local ale Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Cultură și Culte - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială Prof. Dr. Dan Theodorescu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică - Comisia Juridică şi de Disciplină
58. Întrebări și Interpelări
 

 
Puteti alege o anumita data:
si/sau
Puteti introduce un cuvant cheie:
CONVOCATOR DIN DATA DE 17.09.2019