«« Înapoi la pagina de start a administraţiei locale         Micşorează fontul Măreşte Fontul
  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
           Direcţia Venituri - Formulare
    Formulare

Direcţia Venituri

Sediu:
B-dul Regina Elisabeta nr 47, sector 5, Bucureşti

Tel: 021. 305.55.00


Formulare Disponibile pentru descărcare de pe site-ul PMB:

Cerere privind eliberare aviz pentru amplasarea teraselor sezoniere din fata unitatii proprii pentru perioada 15 martie -15 noiembrie din Centrul lstoric/Zone Protejate

Cerere privind eliberare prelungire aviz pentru amplasarea teraselor sezoniere din fata unitatii proprii pentru perioada 15 martie -15 noiembrie din Centrul Istoric/Zone Protejate

Cerere Autorizaţie de Acces în Zona Centrală

Cerere Autorizaţie de Construire sau Desfiinţare

Cerere pentru Prelungirea Valabilitatii Autorizaţiei de Construire sau Desfiinţare

Cerere pentru Emiterea Certificatului de Urbanism

Cerere pentru Prelungirea Valabilităţii Certificatului de Urbanism

Cerere planuri către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Cadastru

Cerere postale către către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Cadastru

Cerere situatie juridica către către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Cadastru

DOX - Formular Anexare Documente la Dosar Legea 10/2001

Fişa de Înregistrare privind emiterea Avizului de Defrişare/ Toaletare/ Tăiere/ Alte operaţii de Spaţii Verzi

Lista actelor necesare înregistrării şi fişa de înregistrare pentru vehiculele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării conform  H.C.G.M.B nr.199/2007
Acte necesare înregistrării utilajelor de construcţii
Model Fişa de inregistrare FPS-36-4
Începând cu data de 13.11.2007, mopedele ale căror proprietari au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul în Municipiul Bucureşti se înregistrează la consiliile locale ale sectoarelor pe a căror rază teritorială îşi au domiciliul stabil, reşedinţa sau sediul. 
Primăria Municipiului Bucureşti © 1996 - 2018