PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

CABINET PRIMAR GENERAL

 

 

 

 

Acte necesare completare dosar Lg.10-conform HG/250

 

 

 

In vederea analizarii si formularii cu operativitate a propunerilor de restituire in natura sau stabilirii masurilor reparatorii in echivalent de catre Comisia constituita in baza Legii nr. 10/2001, dosarul va contine urmatoarele acte :

ACTE NECESARE PENTRU CONSTRUCTII :
-ACTE DE PROPRIETATE in copie legalizata ( exemplu contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, act de partaj, contract de donatie, act dotal, autorizatie de construire)
-CERTIFICAT DE MOSTENITOR in copie legalizata si CERTIFICAT DE DECES in fotocopie
-SITUATIE JURIDICA SI LOCATIVA in original ( emisa de ICRAL-ul de sector, A.F.I. oficiul vanzari si S.C. ROMCONFORT S.A.) pt. anul 2001-2002
-ISTORIC DE ROL FISCAL, in original, emis de Directia Impozite si Taxe a sectorului pe raza caruia este situat imobilul, din care sa rezulte ca fostul proprietar a figurat inscris in evidentele fiscale cu indicarea datei si motivul inchiderii rolului
-SCHITE CADASTRALE in original emise de Serviciul Cadastru din str. Academiei nr.3-5
-ACTE DE STARE CIVILA ( copie buletin sau carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie) in fotocopie
-DECIZIA sau DECRETUL prin care imobilul a fost preluat de stat, in fotocopie
-DOVADA CETATENIEI ROMANE
-ISTORIC DE ARTERA SI NUMAR POSTAL, acolo unde este cazul, emis de Directia patrimoniu, evidenta proprietati cadastru
-orice alte acte pe care persoana indreptatita le considera necesare in solutionarea dosarului.

ACTE NECESARE PENTRU TERENURI:
-ACTE DE PROPRIETATE in copie legalizata ( exemplu : contract de vanzare-cumparare, contract de schimb, act de partaj, contract de donatie, act dotal)
-CERTIFICAT DE MOSTENITOR in copie legalizata si CERTIFICAT DE DECES in fotocopie
-SITUATIE JURIDICA in original emisa de Directia patrimoniu, evidenta proprietati cadastru
-SITUATIE URBANISTICA in original, emisa de Directia generala de urbanism si amenajarea teritoriului
-SCHITE CADASTRALE  in original emise de Serviciul Cadastru in str. Academiei nr.3-5
-EXPERTIZA TOPOGRAFICA in copie legalizata, efectuata de catre un expert autorizat de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie
-ISTORIC DE ROL FISCAL in original,, emis de Directia Impozite si Taxe a sectorului pe raza caruia este situat imobilul, din care sa rezulte ca fostul proprietar a figurat inscris in evidentele fiscale cu indicarea datei si motivul inchiderii rolului
-ACTE DE STARE CIVILA ( copie buletin sau carte de identitate, certificat de nastere, certificat de casatorie) in fotocopie
-DECIZIA sau DECRETUL prin care imobilul a fost preluat de stat, in fotocopie
-DOVADA CETATENIEI ROMANE
-ISTORIC DE ARTERA SI NUMAR POSTAL, acolo unde este cazul, emis de Directia patrimoniu, evidenta proprietati cadastru
-orice alte acte pe care persoana indreptatita le considera necesare in solutionarea dosarului.

 

 

 

PRIMAR GENERAL