Documente europene

Nr.crt.
Act legislativ
Observatii
1
National Action Plan to combat poverty and social exclusion Austria Vienna, May 2001
2
DENMARK'S NATIONAL ACTION PLAN TO COMBAT POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION NAPincl 2001/2003
3
National Action Plan to Combat Poverty and Social Exclusion - Germany NAPincl 2001 - 2003
4
Directiva Consiliului 2000, cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasiala sau etnica 43 / CE, 29 Iunie 2000
5
Declaratia Principiilor Tolerantei Paris, 16 Noiembrie 1995
6
Recomandarile de la Haga Haga, Octombrie 1996
7
Finalizarea Strategiei Nationale pentru persoanele cu Handicap - Elaborarea Planului National de Actiune pentru perioada 2003-2006
2003-2006
8
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
1999-2000
9
Evolutia documentelor europene privind non discriminarea si egalitatea de sanse - Age discrimination in employment legislation the United States experience
1999-2001
10
Hungarian Civil Liberties Union (Uniunea drepturilor civile - Ungaria) - drepturile persoanelor cu dizabilitati
1993
11
Strategia comunitatii europene in domeniul securitatii si sanatatii in munca
2002-2006
12
Age Discrimination in Employment
2002-2006