Legislatie

Nr.crt.
Act legislativ
Observatii
  CODUL DE PROCEDURA CIVIL  
  CODUL FAMILIEI  
  Conventia cu privire la drepturile copilului - Legea republicata nr. 18 din 09/27/1990  
  LEGEA nr. 29 /1990 LEGEA contenciosului administrativ  
  LEGEA  nr. 67/1995 privind ajutorul social abrogata prin art.35 LEGEA nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat  
  LEGEA   nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate  
 

LEGEA   Nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

 
  LEGEA   nr. 119/1997 privind alocatia suplimentara pentru familiile cu copii  
  LEGEA   nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala  
  LEGEA   nr. 87/1998 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie  
  LEGEA nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala  
  LEGEA nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca  
  LEGEA nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice  
  LEGEA nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale  
  LEGEA nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat  
  LEGEA nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat  
  LEGEA nr. 705/2001 privind sistemul national de asistenta sociala  
  LEGEA nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale  
  LEGEA nr. 338/2002 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale  
  LEGEA nr. 487/2002 sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice  
  LEGEA nr. 519/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap  
  LEGEA nr. 632/2002 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003  
  Ordonanta nr. 68/2003 privind serviciile sociale  
  STRATEGIA GUVERNULUI ROMĀNIEI DE ĪMBUNATATIRE A SITUATIEI ROMILOR  
  Hotarare nr. 1215 pentru aprobarea Strategiei nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a persoanelor cu handicap din Romania  
  LEGISLATIA CU PRIVIRE LA DREPTURILE PERSOANELOR CU HANDICAP