Lista spatiilor comerciale
proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local,
de vinzare conf. Legii nr. 550/2002


Din evidentele Administratiei Fondului Imobiliar (AFI):
Fiecare sector are liste cu spatiile in administrarea AFI, in administrarea societatilor de sector (fostele ICRAL-uri), si spatii libere.

 • Sectorul 1

 • Sectorul 2

 • Sectorul 3

 • Sectorul 4

 • Sectorul 5

 • Sectorul 6

  Alte:

 • in parcuri sau cimitire
 • De asemenea, puteti face selectii din baza de date:
  zona    
  TOATE - sau

  *) Introduceti cateva caractere semnificative (ex.: EMINES pentru Mihai Eminescu)
  LIBERE sau
  o anume strada sau
  un anume titular
  un anume gestionar
  (AFI, fost ICRAL, etc)