BIBLIOTECA  METROPOLITANĂ  BUCUREȘTI
BIBLIOTHEQUE METROPOLITAINE / METROPOLITAN LIBRARY
România - 010354 București - 22- Sector 1, Str. Tache Ionescu, 4;
Cod fiscal 4505405; Tel. 316.83.04; 316.83.05; 316.83.06;
Fax 316.83.00;
www.bmms.ro

Serviciul Relații Publice - Tel/fax. 316.83.00; rp_bmb@yahoo.com


Servicii:

E-CATALOG - 212.83.02

METODOLOGIC - 316.83.00

PROGRAME PENTRU COPII - 212.78.06

INFORMARE BIBLIOGRAFICĂ - 316.83.00

DEZVOLTAREA COLECTIILOR - 212.99.85

INFORMATIZARE - 316.83.00 /659.37.02

ABIDOR - 212.83.00

REVISTA BIBLIOTECA BUCUREȘTILOR - 212.83.11

SECTORUL 1 - 70 km2 ; 231.437 locuitori ; 3306 locuitori pe km2
BIBLIOTECI - FILIALE DE SECTOR
Nr. crt.
Denumire
Mijloace de transport
Adresa
Telefoane
Email
1
SEDIUL CENTRAL - Serviciul COMUNICAREA COLECTIILOR   
Str. Tache Ionescu nr. 4
316.83.01
2
Biblioteca DIMITRIE BOLINTINEANU   Basilescu - 20, 97, 112
Bd. Bucureștii Noi nr. 105
667.38.90
3
Biblioteca ION CREANGĂ   Romană -M ; 79, 86, 131, 133, 136, 300, 331, 773
Str. Christian Tell nr. 10
212.78.06
4
Biblioteca ȘT. O. IOSIF   Gara de Nord - 34, 46, 61, 85, 86,
  Buzești - 20, 45, 133
Str. Popa Tatu nr. 78
310.70.30
-
5
Biblioteca PETRE ISPIRESCU   Făurei - 86
Str. Făurei nr. 1, Bl P 11
667.00.95
-
6
Biblioteca CEZAR PETRESCU   Gara de Nord - 34, 46, 61, 79, 85, 86
Bd. G. Duca nr. 13
222.99.03
-
7
Biblioteca MARIN PREDA   Berzei - 85, 126, 168, 185, 226, 368
Str. Știrbei Vodă 168
637.01.28
  Colecția ELENA VĂCĂRESCU
(lb. franceză)
 
Str. Știrbei Vodă 168
637.01.28
8
Biblioteca IOAN SLAVICI (BZ 1)   Dorobanti - 131, 126, 168, 282, 301, 331, 335
Str. Radu Beller nr. 26
231.61.68
  Colecția ANTONIO OLINTO
(lb. portugheză)
 
Str.Radu Beller nr. 26
231.61.68SECTORUL 2 - 32 km2 ; 360.680 locuitori ; 11.271 locuitori pe km2
BIBLIOTECI - FILIALE DE SECTOR
Nr. crt.
Denumire
Mijloace de transport
Adresa
Telefoane
Email
1
Biblioteca LUCIAN BLAGA   Piața Iancului - M;
  1,17,34,46,135,311,330,335
Șos. Mihai Bravu nr. 116
252.35.59
2

Biblioteca SONORA
PENTRU NEVAZATORI
SI AMBLIOPI

  Piața Iancului-M;
  1,17,34,46,135,311,330,335
Șos. Mihai Bravu nr. 116
252.35.59
3
Biblioteca DIMITRIE CANTEMIR   Piața Gemeni - 16,79,86,133,135
Str. Viitorului nr. 52
210.19.85
-
4
Biblioteca PANAIT ISTRATI   Colentina - 21, 66, 153, 253
Șos. Andronache 53
241.21.77
-
5
Biblioteca COSTACHE NEGRUZZI   Basarabia-5,14,36,46,101,330,335
Șos. Pantelimon 239
255.35.20
-
6
Biblioteca ALEXANDRU ODOBESCU   Ferdinand-1,14,17,34,46,65,85,330,335
Str. Oborul Nou 13
252.76.97
-SECTORUL 3 - 34 km2 ; 391.235 locuitori ; 11.507 locuitori pe km2
BIBLIOTECI - FILIALE DE SECTOR
Nr. crt.
Denumire
Mijloace de transport
Adresa
Telefoane
Email
1
CENTRUL DE TINERET -
  BMB
  Piața Rosetti - 66,69,70,85,90,311
Str. Colței nr. 27
313.46.00
-
2
Biblioteca ION NECULCE(BZ3)   Dristor 2 - M;15,19,23,30
  Baba Novac - 133
Str. Dristor nr. 97-119
324.41.65
-
3
Biblioteca EMIL GÂRLEANU(c)   O. Goga - 133;Mircea Vodă - 104,123,124
Bd. O. Goga 6, bl. M25
320.10.52
-
4
Biblioteca B.P. HAȘDEU(BZ 2)   Traian - 104,123,133
Str. Traian nr. 2, bl. F2
320.08.76
-
5
Biblioteca de periodice I.H. RĂDULESCU   Traian - 104,123,133
Str. Traian nr. 2, bl. F2
320.08.86
-
6
Biblioteca LIVIU REBREANU(c)   C. Georgescu - M
  L. Pătrășcanu - 16,70,79,253,311
Bd. Lucrețiu Pătrășcanu 13
340.01.10
7
Biblioteca ALECU RUSSO   Piața Rosetti - 66,69,70,85,90,311
Str. Colței nr. 27
310.39.15
-
8
Biblioteca PAN HALIPA   Piața Rosetti - 66,69,70,85,90,311
Str. Colței nr. 27
310.39.15
-
9
Mediateca GEORGE ENESCU   O.Goga - 133;Mircea Vodă-104,123,124
Bd. O. Goga, nr. 6,bl. M25
320.10.32
-SECTORUL 4 - 34 km2 ; 294.247 locuitori ; 8.654 locuitori pe km2
BIBLIOTECI - FILIALE DE SECTOR
Nr. crt.
Denumire
Mijloace de transport
Adresa
Telefoane
Email
1
Biblioteca NICOLAE BĂLCESCU(BZ3)   Piața Progresul - 7,12,273,323
Șos. Giurgiului nr.86
450.24.80
-
2
Biblioteca OTILIA CAZIMIR (c)   Obregia - 73,74,312,313
Str. Turnu Măgurele nr. 19
460.31.30
-
3
Biblioteca GEORGE COȘBUC   C. Brancoveanu - M
  Tudor Opris - 11,17,116,141
Str. Radului nr. 40
634.57.55
-
4
Biblioteca ANTON PANN   Obregia -   73,74,102,220,232,312,313
Str. Turnu Magurele nr. 13
460.29.38
-
5
Biblioteca IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU   Piața Regina Maria - 32,117,173
Str. Bosianu nr. 10
337.37.61
-
6
Biblioteca NICOLAE IORGA - Col. Memorie Comunitară - idem   Piața Regina Maria - 32,117,173
Str. Bosianu nr. 10
337.37.61
-SECTORUL 5 - 30 km2 ; 272.305 locuitori ; 9.077 locuitori pe km2
BIBLIOTECI - FILIALE DE SECTOR
Nr. crt.
Denumire
Mijloace de transport
Adresa
Telefoane
Email
1
Biblioteca VASILE ALECSANDRI -c   Ferentari - 8, 23
Calea Ferentari nr. 72
423.33.26
-
2
Biblioteca ELENA FARAGO-c   Piața Progresul - 7,12,273,323
Str. Măgurei nr. 1-5, bl. m1
450.19.85
-
3
Biblioteca GHEORGHE ȘINCAI   Piața Ferentari - 8,23,139,141,220
Str. Prelungirea Ferentari nr.5
450.05.83
-SECTORUL 6 - 38 km2 ; 376.480 locuitori ; 9.906 locuitori pe km2
BIBLIOTECI - FILIALE DE SECTOR
Nr. crt.
Denumire
Mijloace de transport
Adresa
Telefoane
Email
1
Biblioteca MIHAI EMINESCU   Favorit - 90,93,126,168,368
Aleea Valea Prahovei nr. 3
413.50.50
-
2
Biblioteca NICOLAE LABIȘ   Brașov - 8,35,41,137
Str. Brașov nr. 14
413.33.45
-
3
Biblioteca GHEORGHE LAZĂR   Veteranilor - 61,62,136,236,336
Str. Dealul Țugulea nr. 12
430.56.57
-
4
Biblioteca NICHITA STĂNESCU   Crângași - M
  Ceahlăul - 178
  Pasaj Grand - 41
Calea Crangași nr. 19
637.03.77
5
Biblioteca GEORGE TOPÂRCEANU   Veteranilor - 61,62,336
Str. Veteranilor nr. 6 bl.6
430.27.96
-