DIRECŢIILE DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE

Nume DENUMIRE ARTERĂ NR 

TELEFON

MAIL

DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1

PIATA AMZEI 13 021.311.91.07 smacp@impozitelocale1.ro
DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 2 B-DUL GĂRII OBOR 10 021.252.84.09 office@impozitelocale2.ro
DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 STR. L. PĂTRĂŞCANU 3-5 021.341.17.60  
DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 4 SOS OLTENIŢEI 37-39 021.332.64.89  
DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 5 NATIUNILE UNITE  3-5 021.336.32.35 prim5@rdsmail.ro
DIRECŢIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 DRUMUL TABEREI  18 021.318.01.48 prim6@primarie6.ro