Centrala
305.55.00
305.55.55
305.55.06
305.55.07
Structura ierarhica la compartimentul
DIRECȚIA PROCEDURI ACHIZIȚIE Director Executiv (vezi pagina www)

Vezi numai structura compartimentelor

<INAPOI
DIRECȚIA PROCEDURI ACHIZIȚIE Director Executiv (vezi pagina www)
Tel. secretariat 021/305.55.00/5006; Audiențe luni 12:00-15:00
Solicitări drept de preemțiune al PMB pentru cumpărarea de imobil monument istoric [Termen:30 zile]
Corespondență [Termen:30 zile]
Probleme diverse [Termen:30 zile]
Revenire [Termen:30 zile]
  SERVICIUL ACHIZIȚII INTERNE
Șef serviciu Dragoș Dimitriu Tel. 021/305.55.00/5006
Corespondenta specifica ANRMAP, MFP, UCVAP, CNSC, DNA  [Termen:30 zile]
Oferte depuse de ofertanti in cadrul unei proceduri de achizitie publica [Termen:30 zile]
Solicitare clarificari [Termen:30 zile]
Răspuns la clarificări [Termen:30 zile]
Scrisori bancare : Garanții de bună execuție și prelungire garanție , eliberate de bancă in favoarea căștigătoru lui licitației [Termen:30 zile]
Contestatii [Termen:30 zile]
Solicitare documente de interes public in baza Legii 544/2001 [Termen:30 zile]
  SERVICIUL EVIDENȚĂ ACHIZIȚII EXTERNE
Sef Serviciu Tel. 021/305.55.00/5006
Solicitare viza procedura pt. dosarul achiziției in vederea declanșării procedurii [Termen:30 zile]